Contract dijkversterking Stadsdijken Zwolle ondertekend - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Contract dijkversterking Stadsdijken Zwolle ondertekend

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Dijkzone Alliantie Zwolle hebben dinsdag 26 februari hun handtekening gezet onder het contract voor de voorbereiding en uitvoering van het project Stadsdijken Zwolle.

Dagelijks Bestuurslid Hans de Jong en directeuren Pieter Niemantsverdriet en Gijs Ploegmakers van Dijkzone Alliantie Zwolle waren namens de betrokken partijen aanwezig om de voorgenomen samenwerking te bekrachtigen. Dijkzone Alliantie Zwolle bestaat uit Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. en Ploegam B.V., met ondersteuning van ingenieursbureau Tauw, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten.

Het dijkversterkingsproject loopt over een traject van 7,5 kilometer, van bedrijventerrein Voorst via woonwijk Holtenbroek naar het landelijke Westerveld. De gekozen aanpak is anders dan gebruikelijk. Dagelijks Bestuurslid Hans de Jong licht toe: “We zochten in de aanbesteding niet naar een kant en klare oplossing, maar naar een ‘wateraannemer’ die juist sámen met ons tot de beste oplossing komt. We hebben er alle vertrouwen in dat we met Dijkzone Alliantie Zwolle de juiste combinatie hebben gevonden. Door vanaf het begin de krachten te bundelen, verwachten we zowel de technische als financiële risico’s die zo’n project met zich mee brengt beter in de hand te houden”. Het waterschap en de combinatie werken de komende jaren de dijkversterking verder in detail uit. Uiterlijk eind 2024 is het project helemaal klaar en voldoen de Stadsdijken weer aan alle eisen.

Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert een aantal HWBP-projecten uit, waaronder de dijkversterking Stadsdijken Zwolle.

Meer informatie op www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

Artikel delen: