College Halverwege: Doen we de goede dingen?

Het college staat halverwege haar bestuurstermijn en stond op donderdag 13 maart 2008 stil bij de afgelopen twee jaren. In drie workshops en twee lezingen werd voor het college en de gemeenteraad input verzameld voor het debat op maandag 17 maart 2008 en voor de agenda voor de komende periode.

De menselijke maat als uitgangspunt werd getoetst aan de ervaringen van mensen uit het werkveld. Zij zijn bij uitstek degenen die maatschappelijke veranderingen signaleren. Veranderingen waar het college en de gemeenteraad de komende jaren verder op kan inspringen.

De workshops stonden in het teken van drie aandachtsgebieden die nauw verbonden zijn met de actuele problematiek in de straat en de buurt: dak- en thuislozen, wijkgericht werken en voortijdig schoolverlaten.

Eén van de conclusies was dat de samenwerking tussen diverse instanties de laatste jaren sterk verbeterd was. Maar het kan nog beter. Er zijn nog steeds mensen die in het hulpverleningstraject buiten de boot vallen. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode. Belangrijke conclusie was dat het niet alleen gaat om het verlenen van goede zorg om overlast te voorkomen maar er ook voor zorgen dat andere randvoorwaarden, zoals diversiteit in het woningaanbod aan de onderkant van de woningmarkt, worden ingevuld.

In de workshop ´Samen Sterk In de Wijk´ werd gesignaleerd dat het vaak belangrijk is om ook de ouders mee te nemen in het onderwijs van de kinderen. Ouders zijn een belangrijke schakel in de ontwikkelingen in de wijk. Ook sport verdient aandacht. Het bindt en vormt een ontmoetingsplaats naast het feit dat sporten natuurlijk gezond is.

In deze workshop werd de zorg uitgesproken over het toenemende aantal jongeren dat uitvalt uit het onderwijs. Ook de leeftijd waarop dat gebeurt wordt steeds lager. Voorkomen moet worden dat jongeren uit beeld verdwijnen als ze de school voortijdig verlaten. Deze jongeren kunnen bijvoorbeeld terecht bij werkloket De Lure waar jongeren zonder baan of opleiding begeleid worden.

Samengevat zijn de conclusies van de workshops:

–          Aandacht voor jongere jongeren

–          Ruimte voor frontlijnwerkers (resultaten voor regels)

–          Begin bij onderwijs en ouders

–          Zoek samenwerking tussen disciplines

–          Mensen centraal, niet de organisaties

–          Heldere politieke doelen

–          Frontlijnwerkers gemotiveerd houden

–          Actie!

Er is een nieuwsbrief gemaakt met alle resultaten die te downloaden is via www.zwolle.nl en af te halen in de gemeentewinkel

 

Artikel delen:

Reageer