VVD wil sportbedrijf

De VVD wil de oprichting van een Zwols sportbedrijf. Sportverenigingen kunnen zich niet voldoende ontwikkelen. Met name door de vele knelpunten in de accommodaties. Die moeten worden opgelost. Tot nog toe gebeurd dat niet of nauwelijks. Zo heeft ZAC basketbal een ledenstop, zitten de gymnastiekverenigingen overvol, levert die de fusie van de tafeltennisverenigingen veel nieuwe leden op, maar ook een knelpunt en krijgen de voetbalverenigingen in zuid zoals SVI, ZAC en Zwolse Boys hun voetbalprogramma niet rond op de te beperkte hoeveelheid velden. 

In 2004 heeft de VVD een motie ingediend met als strekking om al dit soort knelpunten binnen de Zwolse sportverenigingen te inventariseren zodat daarvoor bij de behandeling van de Perspectiefnota geld beschikbaar kon worden gesteld. Nog steeds is deze inventarisatie er niet, laat staan het geld ervoor. Als gevolg hiervan zijn er nog steeds teveel verenigingen die hun leden niet op een fatsoenlijke manier kunnen laten sporten. Er zijn wachtlijsten of ledenstops. Aan de andere kant zijn of worden allerlei goedbedoelde projecten door de gemeente en het sportservicepunt gestart ter stimulering van de sport. Denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde BOS-projecten. Deze projecten hebben door de knelpunten in de accommodaties vaak niet het gewenste effect. Zo kan een project in Zwolle zuid dat de bedoeling heeft meer jongeren te laten sporten nooit echt een succes worden zolang de genoemde voetbalverenigingen als ZAC, Zwolse Boys en SVI overbezette velden hebben en de jeugd niet kan faciliteren.

Met de oprichting van een sportbedrijf kunnen dit soort knelpunten naar de mening van de VVD beter worden opgelost. Ook in de benodigde  middelen voor beheer en onderhoud kan beter worden voorzien. Dit omdat het sportbedrijf naar ons idee ook eigenaar wordt van de velden en de accommodaties die nu in bezit zijn van de gemeente. Daar komt bij dat de BTW van alle investeringen die nu door de gemeente in de sport worden gedaan terugvloeien in de kas van de gemeente en voor allerlei andere zaken dan voor de sport wordt ingezet.

De VVD vindt dat deze BTW weer ten goede moet komen voor de sport. Met een sportbedrijf is dat ook automatisch het geval. De ontwikkeling en het beheer van de nieuwe zwembaden kan wat de VVD betreft uitstekend door het sportbedrijf worden verzorgd. De kennis en ervaring die in SEZZ in al die jaren is opgedaan kan via het sportbedrijf worden ingezet voor het Zwolse zwemwater. 

De VVD stelt voor om dit gemeentelijk Sportbedrijf op te richten in de vorm van een vennootschap. Een vennootschap verdient de voorkeur. Onder andere vanwege de hiervoor genoemde BTW. Deze vennootschap kan volledig of voor het overgrote deel eigendom van de gemeente Zwolle zijn door het bezit van 100% of tenminste het grootste deel van de aandelen. Met het Sportbedrijf zal de gemeente in onze ogen een subsidierelatie aangegaan op basis van de uit te voeren taken, die voortvloeien uit het door de gemeente Zwolle vast te stellen sportbeleid. De gemeente blijft regisseur.  Er zijn veel gemeenten die deze keuze al hebben gemaakt. In steden zoals Heerenveen, Leeuwarden, Lelystad, Gouda, Apeldoorn en Amersfoort is sprake van de eerdere oprichting daarvan en de ervaringen zijn uitstekend.

De BV/NV Sport Zwolle neemt wat de VVD betreft een groot aantal taken van de huidige taken van de gemeente over op het gebied van sport en onderwijsvoorzieningen.

Het gaat ons om de volgende producten en taken:

–                  Sportbeleid en sportontwikkeling

1.      advisering van de gemeente ten behoeve van beleidsontwikkeling

2.      uitwerken van het strategisch sportbeleid in operationeel beleid

3.      uitvoering sportstimuleringsbeleid

–                  Bouw, beheer en exploitatie van zwembaden

–                  Bouw, beheer en exploitatie van sporthallen

–                  Bouw, beheer en exploitatie van gymnastieklokalen(onderwijs)

–                  Aanleg, beheer en exploitatie van sportparken

–                  Verhuur sportaccommodaties

In de ogen van de VVD zal binnen de ambtelijke organisatie slechts nog een regievoeder zijn die belast is met:

–                  de ontwikkeling van beleid en advisering bestuur

–                  vertaling van beleid in contracten/prestatieovereenkomsten met de BV Sport Zwolle

–                  evaluatie van contracten en toezicht houden op kwaliteit uitvoering beleid. 

Tijdens het debat maandag over het college halverwege brengt de VVD Zwolle het initiatief voor de totstandkoming van een Zwols sportbedrijf ter discussie. Afhankelijk van de reacties zal de VVD overwegen binnenkort een initiatiefvoorstel in te dienen bij de raad.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. GELD in een kapitalistische wereld.
  Ze ruiken weer geld….De sport waarom niet……Begin er maar een bedrijf in. En Zwolle heeft niets meer te vertellen over haar eigen sportbeleid? Waarom een NV/BV en geen stichting? Het gaat momenteel dus niet goed? De gemeente blijft regisseur….op papier zeker. Moet je die ego-kapitalisten het beleid laten bepalen, voor je het weet ben je dan regisseur van een niet-te regisseren stel ego’s.

  Waarom is dit daar zo

  voetbalverenigingen in zuid zoals SVI, ZAC en Zwolse Boys hun voetbalprogramma niet rond op de te beperkte hoeveelheid velden.

  Terwijl WVF elk weekend (met volgens mij minstens zoveel wedstrijden) alle wedstrijden gespeeld krijgt op 4 velden????
  Zal wel iets met instelling te maken hebben: sommigen klagen eerder als een ander???

  Maar goed als dit experiment in Heerenveen, Leeuwarden, Lelystad, Gouda, Apeldoorn en Amersfoort geslaagd lijkt. EN ALS ER GEEN PARTICULIEREN BETER VAN WORDEN…..Je kunt er altijd serieus naar kijken. Maar elke verandering is geen verbetering.


  ⚠️ Meld

Reageer