OZB reikt Blauwe Bal uit aan Burgemeester Henk Jan Meijer

OZB reikt Blauwe Bal uit aan Burgemeester Henk Jan Meijer

Zwolle – Na het Carnavalsconcert in theater De Spiegel op Carnavalsmaandag 4 maart 2019 heeft de Orde van de Zwolse Ballen (OZB) voor de 8e keer de Zwolse Blauwe Bal uitgereikt.

Deze Zwolse Geestelijke Orde bestaat uit oud-wethouders van de gemeente Zwolle. Tijdens het jaarlijkse OZB-Concilie hebben de OZB-leden bepaald dat dit jaar de gelukkige is: burgemeester Henk Jan Meijer.

Paus Jacobus Verum I heeft hem namens de Orde de Zwolse Blauwe Bal overhandigd onder dankzegging voor zijn jarenlange bijdrage een het Sassendonkse Carnaval. Gekomen vanuit Den Haag en gespeend van elke genetische geneigdheid tot het vieren van carnaval heeft Henk Jan Meijer zich in de negentien jaar van zijn burgemeesterschap in Zwolle op zijn eigen wijze ontwikkeld tot een carnavalsvierder op de daartoe door hem gekozen momenten. Hij is het levende bewijs van de bewering dat het carnavalsvirus overdraagbaar is en dat de besmetting daarmee zijn prettige kanten heeft. Daarmee en met zijn inzet om het Sassendonkse carnaval op een prettige manier te laten verlopen heeft hij een buitengewone bijdrage geleverd aan de sfeer van geestelijke ontspanning, gemoedelijkheid en humor.
Reden voor de OZB om hem de speciaal voor de OZB met de handgemaakte unieke Blauwe Bal op voetstuk, vergezeld van een officiële oorkonde uit te reiken.

Eerdere prijswinnaars zijn:
Wim van ’t Slot (2011), 2012 (niet uitgereikt), Flip Trooster (2013),
John van Dinther (2014), Margriet Velthuis (2015), Edwin Vennik (2016), Sander Dol (2017) en Wijnand Akkerman (2018).

Artikel delen: