Viering Boomfeestdag op 13 maart in Zwolle

Viering Boomfeestdag op 13 maart in Zwolle

Zwolle – Op woensdag 13 maart viert Zwolle de Boomfeestdag. Ook dit jaar doen Zwolse kinderen weer mee aan de traditie van het planten van een boom. Ruim 100 leerlingen van OBS De Campherbeek en CBS De Duyvencamp en vertegenwoordigers van Ondernemersvereniging Hessenpoort planten samen 57 bomen. Dat doen ze onder begeleiding van de mannen van ROVA langs de watergang tussen de Oldenburgstraat en Wehkamp in Hessenpoort. Wethouder William Dogger geeft om 10.00 uur het startsein waarna hij met enkele kinderen de eerste boom zal planten.

Thema
Net als ieder jaar heeft de Stichting Nationale Boomfeestdag ook nu weer een thema gekozen. Dat is dit jaar: ‘Ieder kind een boom!’. Het thema is gekozen vanuit het streven om elk kind in zijn of haar basisschooltijd minimaal één boom te laten planten. Als kinderen enthousiast zijn gemaakt over de waarde van bomen en natuur, zullen zij deze kennis vroeger of later weer overbrengen op anderen. Wethouder William Dogger: “Ik vind het een prachtig initiatief om kinderen bewust te maken van het groen en de meerwaarde van bomen en planten in hun omgeving. We moeten regelmatig minder gezonde bomen kappen, dus het blijft belangrijk om nieuwe bomen te planten. Ook om te zorgen dat Zwolle een groene, gezonde en klimaatbestendige stad is en blijft.”

Boomfeestdag 2019 in Hessenpoort
De nieuwe bomen die geplant worden op de boomfeestdag komen langs de watergang tussen de Oldenburgstraat en Wehkamp. Het zijn 3 verschillende soorten: de veldesdoorn, breedbladige meelbes en de zoete kers. Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Daarnaast zijn bomen broedplekken en zijn de vruchten voedselbronnen voor vogels. Met het planten van bomen wordt het groen naar het bedrijventerrein gebracht. In februari zijn er ook al 410 bomen geplant op Hessenpoort.

Hessenpoort natuurlijk
In 2016 is het project ‘Hessenpoort Natuurlijk!’, een samenwerkingsinitiatief van ondernemersvereniging Hessenpoort (OVH) en de gemeente, van start gegaan om het gebied groener te maken en daarmee de biodiversiteit en leefbaarheid te verbeteren. Zo zijn er inmiddels een zwaluwoeverwand aan de rand van de vijver bij Van der Valk en een bijentuin naast de Wezo aangelegd.

Samenwerking
De organisatie van de Boomfeestdag in Zwolle ligt in handen van de gemeente Zwolle in samenwerking met ROVA. Inkooporganisatie voor IJzerwaren en Gereedschappen Transferro B.V. in Hessenpoort stelt ter gelegenheid van de Boomfeestdag 50 spades en 110 emmers beschikbaar. Leverancier van Transferro Talen Tools voegt daar nog 120 paar tuinhandschoenen aan toe.

locatie boomfeestdag

Artikel delen: