CDA: Kosten asbestonderzoek en sanering rijzen de grond uit

CDA: Kosten asbestonderzoek en sanering rijzen de grond uit

Zwolle -Tijdens werkzaamheden aan de ligweide van het openluchtbad in Zwolle is een oude waterleiding aangetroffen. Deze leiding bleek verschillende verrassingen in petto te hebben waaronder asbest. Het gevolg was dat het geplande bedrag voor het opknappen van de ligweide van €50.000,- met maar liefst €100.000,- moest worden opgehoogd tot een totaal van €150.000,-. En dat allemaal voor één stuk oude waterleiding.

Raadslid voor CDA Zwolle Arjan Spaans is in deze zaak gedoken. Spaans: “een raadslid is volksvertegenwoordiger maar daarnaast heb je ook een controlerende functie, daarom heb ik vragen over dit onderwerp gesteld. Het CDA Zwolle vind het namelijk belangrijk dat de gemeente goed en bewust omgaat met ons gemeenschapsgeld.”

Bij navraag blijkt dat de grondonderzoeken voor de hele ligweide €15.000 euro zouden kosten. Tijdens deze twee eerste onderzoeken is er geen asbest in de bodem aangetroffen. Wel vond men op tekeningen (de zogeheten KLIK-melding) en tijdens de graafwerkzaamheden een oude warmwaterleiding. Deze leiding kon volgens de gemeente vrij gemakkelijk verwijderd worden voor een bedrag van € 30.000,-. Bij het verwijderen van de leiding bleek dat de leiding asbest bevatte. Omdat het grondonderzoek zich alleen richt op steekproefsgewijs controleren van de grond, kwam het asbest in de waterleiding toch als een verrassing. Erger werd het toen bleek dat deze leiding op een plaats verbrijzeld was. Alle werkzaamheden werden dan ook stopgezet. Vervolgens moest er aanvullend onderzoek worden gedaan door een specialistisch bedrijf voor een bedrag van € 8000,-. De werkzaamheden kwamen vervolgens in een “zwaardere categorie” te vallen en het extra bedrag voorsanering (de afvoer van vuile grond, de grond zeven en de opvoer van schone grond) kwam neer op €35.000,-. Doordat er niet direct begonnen kon worden met het vervolg van de sanering liep de planning voor de ingebruikname van de ligweide ook nog uit de tijd. Om de tijdige opening van het zwembad te kunnen garanderen is er door de gemeente voor gekozen om het terrein te voorzien van graszoden in plaats van graszaad, dit leverde een extra kostenpost op van €30.000,-.

Spaans: “de praktijk is met dit soort graafwerkzaamheden dat je niet alles kunt voorzien, dat heet soms gewoonweg pech. We moeten er echter wel van leren: de evaluatie van de keuze voor het plaatsen van graszoden laten we over aan de gemeentelijke organisatie. Bij ons rijst vooral de vraag of de onderzoeks- en saneringskosten wel in verhouding staan tot de werkzaamheden, daarover stellen we dan ook vragen aan het college.”

Het CDA Zwolle wil van het college van B&W weten of deze het met CDA Zwolle eens is dat de onderzoeks- en saneringskosten, met een totaal van €88.000,- aan gemeenschapsgeld, wel erg hoog zijn. Dit gevoel van overdaad sluit ook aan bij de berichten in de landelijke media over overbodige maatregelen en kosten van asbestsanering. Het verwijderen van asbest en het wonen en werken in een gebouw met asbest is veel minder riskant voor de gezondheid dan tot nu toe wordt aangenomen.

In veel gevallen zijn de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar en is het gebruik van extreme beschermingsmiddelen onnodig. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek, waarin voor het eerst op een rij is gezet welke bescherming past bij verschillende asbestwerkzaamheden. Omdat het CDA Zwolle weet dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zeer actief bezig is met dit onderwerp, verwacht CDA Zwolle dan ook spoedig aanpassingen in de regelgeving. Spaans vraagt dan ook aan het college om proactief te zijn en te blijven op dit gebied, dit om de hogebedragen voor asbestonderzoek en sanering snel te gaan verminderen.

Artikel delen: