Bouw woningen in Zwolle wordt versneld door samenwerking diverse partijen

Bouw woningen in Zwolle wordt versneld door samenwerking diverse partijen

Zwolle – Zwolse bouwers, ontwikkelaars, woningcorporaties, makelaars , provincie Overijssel en de gemeente Zwolle gaan samen met het Expertteam woningbouw van het ministerie werken aan het versnellen van de bouw van woningen in Zwolle. Daar hebben de verschillende organisaties vandaag hun handtekening voor gezet. De komende twee jaar werken de partijen aan een aanpak om aan de woonvraag in Zwolle te kunnen blijven voldoen.

Alle bevolkingsprognoses laten zien dat Zwolle de komende jaren sterk zal groeien. En gezien de druk op de huidige Zwolse woningmarkt zal de vraag naar woningen naar verwachting nog harder groeien dan deze prognoses voorspellen. Dat betekent dat er ook huizen moeten zijn om aan deze vraag te voldoen. Gezien de verwachte groei van de stad is er een extra impuls nodig om een versnelling van het aantal woningen te realiseren. Nu worden het aantal te ontwikkelen huizen nog geregeld in de woonafspraken tussen gemeente en provincie, maar die woonafspraken worden losgelaten.

‘Dit is een mooie kans voor Zwolle’, zegt wethouder Ed Anker van de gemeente Zwolle. ‘Zwolle mag harder groeien dan eerder afgesproken. Deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om anders naar de woonopgaven te kijken. Nóg meer vanuit de vraag van woningzoekenden en de ambities van de stad: nu en in de toekomst’. Gedeputeerde Monique van Haaf vult aan: ‘Extra bijzonder is dat we dit samen doen met allerlei verschillende partijen die het realiseren van woningen mogelijk maken: van bouwers tot overheden. En om het niet alleen bij praten te houden hebben we vandaag een intentieverklaring ondertekend’

Bouwers, ontwikkelaars, woningcorporaties, makelaars, gemeente en de provincie hebben al eerder hun krachten gebundeld en werken al samen in ‘Concilium Zwolle´ onder de noemer Zwolse Aanpak. Het Concilium Zwolle start nu samen met het Expertteam woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken een pilot om de komende twee jaar (2019 en 2020) te onderzoeken hoe deze versnelling op een slimme manier vorm kan krijgen. Deze aanpak is uniek in Nederland. In geen enkele andere provincie wordt zo intensief samen gewerkt aan oplossingen voor de woningmarkt. Kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt, uiteraard moeten de plannen ook passen bij de ambities van Zwolle. Daarbij wordt er ook gekeken naar de Omgevingsvisie, waar onder meer groei, leefbaarheid en duurzaamheid belangrijke thema’s zijn.

Artikel delen: