Weer 66 mille voor Zwolse jeugd - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Weer 66 mille voor Zwolse jeugd

Zwolle – Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle start het jaar 2019 met het uitdelen van geld aan twintig Zwolse jeugdprojecten. De stichting wint de laatste jaren aan naamsbekendheid binnen Zwolle en dat is te merken aan de hoeveelheid aanvragen die zij te verwerken krijgt de laatste tijd.

De laatste jaren ontvangt het Weeshuis steeds meer aanvragen van basisscholen voor vernieuwing en/of vergroening van hun speelplein. Dit past uitermate goed binnen de doelstelling van de stichting, zeker als ook buurtkinderen gebruik kunnen maken van het speelplein. Onder andere Vrije School Michael en De Toonladder in Holtenbroek, De Aquamarijn in Diezerpoort, De Smaragd in Dieze, Het Mozaïek en Jenapleinschool in Assendorp, Talentum in Ittersum, De Duyvencamp in Berkum en De Zevensprong in Stadshagen hebben in de afgelopen jaren hun weg gevonden naar het Weeshuis en konden op een bijdrage rekenen. Ook deze ronde zijn er weer twee basisscholen die financiële steun krijgen voor de vernieuwing van hun speelplein: De Twijn in Berkum en De Aquarel in Aa-landen.

Wat algemeen jeugdwerk en wijk- en buurtwerk betreft, steunt het Weeshuis twee projecten op Koningsdag: Buro Ruis krijgt een bijdrage voor het kinderprogramma tijdens de Rollerdisco en Stichting Oranjepret ontvangt een bijdrage voor de kinderactiviteiten in Park Eekhout. Daarnaast ontvangt Stichting Kind in Beeld een bijdrage voor het Grote Zomerfeest voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

In de categorie Cultuur zijn de volgende aanvragen gehonoreerd: Bevrijdingsfestival Overijssel en Zwolle Unlimited ontvangen ook dit jaar weer een bijdrage voor het kinder- en jongerenprogramma. Daarnaast ontvangt TEN Producties een bijdrage voor de voorstelling Stigma, Musica Michaelis voor het Midzomernachtconcert op Haerst en Meander Bigband voor de aanschaf van een vrachtauto voor het vervoer van instrumenten naar concerten. De Stad Verbeeldt krijgt financiële steun voor ateliers en werklabs voor jongeren op het gebied van storytelling in fotografie, beeld en geluid en Manifestatie Poetry Circle voor hun jaarlijkse manifestatie in poppodium Hedon. Theatergroep De Jonge Honden ontvangt een bijdrage voor de voorstelling Theater na de Dam. Muziekvereniging Excelsior krijgt financiële steun voor het muzikale IJsseljeugdfestival, Kinderkoor Konstantijn voor ‘Jouw lied op een echt podium!’ en Stichting Muziek met een Plus in de Hoofdhof voor de gratis entree tot 16 jaar en de dansact tijdens het Pucinella Concert van het Britten Jeugd Strijkorkest.

Op het gebied van onderwijs steunt het Weeshuis ook de reis van 16 leerlingen van het Celeanum die meedoen aan het Challenger Event in Rotterdam. In de categorie sport ontvangt een veelbelovende jonge karateka een bijdrage voor zijn internationale reizen ter voorbereiding op het EK en WK karate. En in de categorie kerkelijk werk betaalt het Weeshuis mee aan de reis van de groep jongeren van #DurftereizenAfrika van de Christelijke Gereformeerde Kerk die ontwikkelingswerk gaan doen in Malawi en aan het evenement ‘Happening Zwolle’ van de Christelijke Studentenvereniging Ichthus.

Goed project, onvoldoende geld? Iedereen kan bij ons een aanvraag indienen gericht op de Zwolse jeugd tot en met 25 jaar. Doe de snelle check op onze website www.hervormdweeshuiszwolle.nl en zie of uw project in aanmerking komt voor een bijdrage. De eerstvolgende sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen is maandag 22 april 2019.

Over Stichting Het Hervormd Weeshuis
Fysieke weeshuizen behoren al tientallen jaren tot het verleden in Nederland. Tot 1953 had Zwolle nog één weeshuis dat onderdak bood aan ouderloze kinderen. De door dit weeshuis verworven bezittingen zijn daarna overgegaan in stichting Het Hervormd Weeshuis. Het bestuur van onze stichting zet de jaarlijkse netto-opbrengsten van deze bezittingen in om initiatieven in Zwols jeugd- en jongerenwerk een financieel steuntje in de rug te bieden.

Meer info:
Website: www.hervormdweeshuiszwolle.nl
Facebook en Twitter: /weeshuiszwolle

Artikel delen: