Vaststelling Burgerinitiatief Overijssel 2008

In de Statenvergadering van aanstaande woensdag wordt de nieuwe verordening Burgerinitiatief Overijssel 2008 vastgesteld. In 2003 dienden de CDA en D66 fractie samen een initiatiefvoorstel in om in Overijssel een Burgerinitiatief mogelijk te maken.

Het burgerinitiatief biedt burgers van Overijssel de mogelijkheid om onderwerpen rechtstreeks op de agenda van Provinciale Staten te plaatsen. Destijds werd door de provinciale politiek de verwachting uitgesproken dat het burgerinitiatief een goed instrument zou kunnen zijn om de betrokkenheid van de burger bij de provinciale politiek te vergroten. De Staten zouden bovendien met dit instrument meer voeling kunnen houden met wat er in de provincie leeft.

In de achterliggende jaren maakte niemand gebruik van de mogelijkheid van het Burgerinitiatief. Totdat er eind vorig jaar sprake was van de eventuele komst van “megastallen” in de Landbouw Ontwikkeling Gebieden in de provincie Overijssel. De Stichting VROM (VroomshoopgeenMesthoop)) is samen met belangengroepen uit Ommen, Wierden, Hellendoorn en Luttenberg een burgerinitiatief gestart om de megastallen weer op de agenda van Provinciale Staten te krijgen. De groep heeft de daarvoor benodigde vijftienhonderd ondersteunende handtekeningen bijeen.

Op woensdag 26 maart zullen de handtekeningen worden overhandigd aan de voorzitter van Provinciale Staten, mr. G.J. Jansen. Dat vindt plaats om 10.00 uur in het bestuursgedeelte van het Provinciehuis in Zwolle.

Provinciale Staten gaan vervolgens kijken of het initiatief geldig is en aan de voorwaarden voldoet. Dit wordt in de vergadering van 16 april vastgesteld. Daarna wordt het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de PS vergadering van mei geplaatst.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer