Kinderen Parkschool Zwolle zetten eerste schep in de grond voor de ondergrondse fietsenstalling

Kinderen Parkschool Zwolle zetten eerste schep in de grond voor de ondergrondse fietsenstalling

Zwolle – Op vrijdag 15 maart ging de eerste schep de grond in voor de realisatie van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor 5.475 fietsen en de herinrichting van de openbare ruimte. Gewapend met een schep en in regenlaarzen hielpen dertig basisschoolleerlingen van Parkschool Zwolle gedeputeerde Bert Boerman, wethouder Ed Anker, ProRail Regiodirecteur Dorothé Wennekendonk, NS Regiodirecteur Joost van der Bijl en Directeur Civiel bij Boskalis Nederland Arno van Schaik, met het verwijderen van de beplanting op de rotonde van het Stationsplein. Op het heringerichte Stationsplein komt de rotonde niet terug. De beplanting wordt opnieuw gebruikt: het schoolplein van de Parkschool wordt hiermee vergroend. De oplevering van de ondergrondse fietsenstalling, het heringerichte plein en de vernieuwde Stationsweg staat gepland in augustus 2020. 

Met een financiële bijdrage van de provincie Overijssel en ProRail – namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – laat gemeente Zwolle een ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein Noord bouwen door Boskalis Nederland. Deze nieuwe fietsenstalling die plek biedt aan maar liefst 5.475 fietsen, wordt in opdracht van de  gemeente Zwolle geëexploiteerd door NS. Gebruikers kunnen hun fiets vanaf medio 2020 de eerste 24 uur gratis in deze stalling parkeren. Wethouder Ed Anker: “De huidige bewaakte fietsenstalling staat vol en er staan veel fietsen in de omgeving van het station op het maaiveld. Die kunnen straks allemaal in de nieuwe ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein. Wij zijn nu ook bezig met het denkwerk voor de passerelle die het Stationsplein Noord met het nieuwe Stationsplein Zuid gaat verbinden. Hetzelfde geldt voor het herinrichten van de Ooster- en Westerlaan. Kortom: er zijn nog veel meer plannen die wij met onze partners de komende jaren in dit mooie gebied gaan realiseren.”

Duurzaam

Klimaat, energietransitie en CO2-reductie blijven voor Zwolle belangrijke thema’s de komende jaren. Bij het ontwikkelen van de stad voert de gemeente Zwolle met partners maatregelen uit die bijdragen aan het realiseren van doelen op de genoemde thema’s. Gedeputeerde Bert Boerman: “Het is belangrijk dat mensen hun fiets makkelijk, vlot en veilig op het station kunnen stallen. Deze nieuwe ondergrondse fietsenstalling maakt dat mogelijk. Dit is een extra stimulans voor mensen om ook daadwerkelijk meer gebruik te maken van de fiets en het openbaar vervoer. Daar investeren we graag in als provincie”. Infiltratiekratten worden onder de grond aangelegd om te zorgen dat de openbare ruimte bij zware neerslag het water goed kan opbergen. Om het water bij extreme regenbuien in de toekomst op te kunnen vangen, is de ondergrondse fietsenstalling in te zetten als een tijdelijke berging voor water. Veel woningen in de wijk Assendorp zijn gebaat bij deze maatregel omdat hiermee wateroverlast in hun wijk voorkomen c.q. verminderd kan worden. Ook tijdens de bouw voert aannemer Boskalis Nederland maatregelen uit die bijdragen aan duurzaamheid.  

Belangrijke schakel
Dorothé Wennekendonk, Regiodirecteur Noord-Oost bij ProRail: “ProRail organiseert en realiseert al vanaf 1999 namens het ministerie landelijk het verbeterprogramma van fietsenstallingen bij stations. En dat doen wij niet alleen omdat het ministerie ons deze taak en verantwoordelijkheid heeft gegeven, maar ook vanuit de overtuiging dat fietsenstallingen een hele belangrijke schakel vormen in de reis van de klant, de OV-reiziger. Landelijk komt nu gemiddeld  bijna de helft van de reizigers op de fiets naar het station. We zijn hier heel blij mee en ook trots op, want 20 jaar geleden was dit nog maar 30%. Deze stap vooruit past uitstekend bij onze duurzame en verbindende bedrijfsvisie ProRail Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.”

Prettige verblijfsplek
Als onderdeel van de bouw van de nieuwe fietsenstalling wordt ook het Stationsplein Noord opnieuw ingericht tot een prettige verblijfsplek met een groene uitstraling. En de Stationsweg wordt aangepast tot een herkenbare, gastvrije stadsentree die bezoekers vanaf het stationsgebouw naar het centrum van de stad leidt. Joost van der Bijl, regiodirecteur NS: “Voor een nog fijnere reis van deur tot deur is een goede fietsenstalling van groot belang. Zo ook in Zwolle! Ik vind het dan ook fijn dat reizigers in de nieuwe stalling hun fiets veilig en droog kunnen stallen. En daarnaast ook nog eens de eerste 24 uur gratis. Met binnenkort een prachtig voorplein en een herinrichting van het monumentale stationsgebouw waar je warm kunt wachten, met horecavoorzieningen en waar bijvoorbeeld ook toiletten zijn. Voorzieningen waar je als reiziger blij van wordt!”

Uitvoering
“We hebben er vooral heel veel zin in om te gaan starten met de werkzaamheden voor dit prachtige project. De komende maanden voeren we werkzaamheden uit om het terrein gereed te maken voor de realisatie van de bouwkuip. Denk aan het verleggen van de riolering en het verplaatsen of verwijderen van lichtmasten. Na deze fase worden de werkzaamheden ingrijpender en wordt het ook echt meer zichtbaar voor de omgeving. Hier informeren we de omgeving uiteraard tijdig over”, aldus Arno van Schaik, Directeur Civiel bij Boskalis Nederland.

Foto's 5
Kinderen Parkschool Zwolle zetten eerste schep in de grond voor de ondergrondse fietsenstalling
Kinderen Parkschool Zwolle zetten eerste schep in de grond voor de ondergrondse fietsenstalling
Kinderen Parkschool Zwolle zetten eerste schep in de grond voor de ondergrondse fietsenstalling
Kinderen Parkschool Zwolle zetten eerste schep in de grond voor de ondergrondse fietsenstalling
Artikel delen: