Meer fietsenstallingen in centrum en bij station

Zwolle gaat de stallingsmogelijkheden voor fietsen fors uitbreiden. Verantwoordelijk wethouder Janco Cnossen: ‘De forse groei van het fietsgebruik in de stad is positief. Dat willen we ook verder stimuleren. Tegelijkertijd zorgen de vele foutgeparkeerde fietsen voor overlast. We zoeken uit alle macht naar mogelijkheden om de stallingscapaciteit uit te breiden.’

In de binnenstad vindt een uitbreiding plaats van meer dan 600 fietsparkeerplaatsen, rondom het station zal de capaciteit met ongeveer 650 plaatsen toenemen. De uitbreiding wordt volgens planning binnen een jaar gerealiseerd en kost de gemeente  195 duizend euro.

In december 2007 hebben de Fietserbond, het Citycentrum en de gemeente Zwolle in een schouw de binnenstad verkend op mogelijkheden voor uitbreiding van fietsparkeerplaatsen. Op vijf plekken zal worden uitgebreid. Het betreft de Oude Vismarkt (266 plaatsen), het Gasthuisplein (128 plaatsen), de Nieuwstraat (84 plaatsen), het Meerminneplein (80 plaatsen) en de Pletterstraat (50 plaatsen). De capaciteitsvergroting wordt gerealiseerd door aanschaf en plaatsing van nieuwe fietsenklemmen, vervanging van verouderde, onbruikbare fietsenklemmen en door gebruik te maken van etagerekken. De uitbreiding van fietsparkeerplaatsen in de binnenstad draagt bij aan de wens van het college om de Grote Markt fietsvrij te maken. In de toekomst zal ook de fietsenkelder onder de Bankenlocatie aan de Melkmarkt voor meer parkeerplek moeten zorgen.

Stationsgebied

In de omgeving van het station is de laatste jaren een explosieve groei van het aantal geparkeerde fietsen geconstateerd. De gemeente Zwolle en Prorail hebben besloten de fietsparkeercapaciteit in het stationsgebied te vergroten. De uitbreiding vindt plaats op de Westerlaan (twee locaties) en aan de Hanzelaan. Gezien de beperkte ruimte zal ook hier gebruik gemaakt worden van etagerekken. Prorail neemt de helft van de benodigde investering voor haar rekening en zal tevens de uitvoering verzorgen. Op korte termijn wordt op deze manier de capaciteit in het stationsgebied uitgebreid met 654 fietsklemmen. Het is de bedoeling om dit in de toekomst uit te breiden met nog eens 500 extra plaatsen.

Artikel delen:
Reacties 9
  1. stalling
    Er is eerder een topic over geweest. Toen had ik het serieus en zeker ook stangerig over luie studenten die overal te beroerd voor zijn ;D Er kwam een goeie suggestie om te stallen in het oude en grote PTT-gebouw, maar dat is iets verderop. Die oplossing zal wel niet kunnen. Als de wethouder dan zegt

    ‘De forse groei van het fietsgebruik in de stad is positief. Dat willen we ook verder stimuleren. Tegelijkertijd zorgen de vele foutgeparkeerde fietsen voor overlast. We zoeken uit alle macht naar mogelijkheden om de stallingscapaciteit uit te breiden.’

    zal dat gebrek aan goede stalruimte er ook wel zijn. Las het hier ook wel, maar dat kunnen natuurlijk heel goed subjectieve geluiden zijn 😉 Mensen succes er mee en geniet van de extra stalruimte.


    Maak melding

Reageer