Stortlocatie geen belemmering voor bouw Dijklanden

In opdracht van verantwoordelijk portefeuillehouder Gerard van Dooremolen is eind vorig jaar een bodemonderzoek gedaan op en rond de voormalige afvalstortlocatie Westerveldse Bos.

Onderzoeksbureau Geofox–Lexmond onderzocht of zich verontreinigingen uit het afval via het grondwater verspreiden (met name richting de mogelijk nieuw te bouwen wijk Dijklanden) en of er risico´s zijn voor de mens bij het gebruik van de stort als recreatie/wandelgebied. Het onderzoek toont aan dat er geen noemenswaardige risico’s zijn voor mens en dier. Bezoekers dienen zich wel aan de regels te houden op de voorlichtingsborden. Verder is het risico op verspreiding van verontreiniging via grondwater naar de omgeving en de mogelijke bouwlocatie Dijklanden vrijwel nihil.

Preciezer onderzoek

Voorgaande bodemonderzoeken (buiten de paden) gaven hetzelfde beeld. De eerdere onderzoeken waren echter globaler uitgevoerd dan het recente onderzoek van Geofox-Lexmond. Normaal gesproken, wordt op basis van dit type resultaten geen verder onderzoek uitgevoerd. Maar vanwege de zorg van de omwonenden uit de Aa-landen is toch besloten om preciezer onderzoek te laten doen, zowel op als buiten de paden en in de omgeving van het Westerveldse bos. Hierbij is verder onderzocht of de kwaliteit en dikte van de afdeklaag op en buiten de paden, overal dik genoeg is om contact met het stortmateriaal zelf te voorkomen. Ook is onderzocht of het mogelijk is dat verontreiniging zich via grondwater verspreidt. Het grondwater rond de stortplaats wordt overigens 3-jaarlijks gemonitord. Hiermee wordt het grondwater in de gaten gehouden.

Dit onderzoek geeft de gemeente een nog betere onderbouwing van de risico-inschatting, in de hoop daarmee de zorg bij omwonenden weg te kunnen nemen. In dat verband heeft de gemeente het onderzoeksrapport aan de GGD voorgelegd voor advies. De GGD onderschrijft de conclusies van het rapport en geeft de GGD aan dat je met een gerust hart op de paden kunt recreëren en wandelen. Zij adviseren de gemeente wel om plekken buiten de paden met een dunne afdeklaag liefst ontoegankelijk maken of de afdeklaag aan te vullen. De gemeente gaat onderzoeken of dit mogelijk en wenselijk is; het aanvullen van de afdeklaag gaat namelijk ten koste van de beplanting. Daarnaast bekijkt de gemeente hoe plekken buiten de paden met een te dunne afdeklaag ontoegankelijker gemaakt kunnen worden.

Voorgeschiedenis

Een in Nederland gebruikelijke manier van afvalberging, is om het te deponeren op een plek waar het geen kwaad kan. Dat is ook gebeurd met het stadsafval van Zwolle. Dat werd afgevoerd naar het Westerveld, dat tot 1978 gebruikt is als stortplaats voor het stadsafval en tot 1989 voor bouwafval. Om te zorgen dat het afval –waaronder schoonmaakmiddelen, batterijen, en ander huishoudelijk afval- zich niet kan verspreiden, kwam er een afdeklaag grond op. Daardoor is er geen contactmogelijkheid met de vervuilde grond/afval. Er kwamen peilbuizen omheen om te monitoren dat het afval zich niet verspreidt via het grondwater. Dit zijn maatregelen, gericht op het beheersen van een stortplaats. Zo is het ook bij het Westerveldse Bos gegaan. De afdeklaag is intussen begroeid geraakt (zoals bij andere stortplaatsen) en het ziet er natuurlijk en groen uit. Hierdoor is de plek in zwang gekomen als natuur- en recreatiegebied en de gemeente heeft er paden aangelegd, waardoor je er prettig kan wandelen in het groen. Toch blijft het een stortplaats, zoals het voorlichtingsbord bij de ingang van het gebied meldt; bezoekers worden daarop gemaand om op de paden te blijven met eventuele honden aangelijnd. Dit advies blijft onverminderd van kracht.

Informatiebijeenkomst

Op 2 april aanstaande organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden in Wijkcentrum de Bolder. Onderzoeksbureau Geofox-Lexmond zal daar uitleg geven over het gehouden onderzoek en de resultaten. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur. De dichtsbijzijnde omwonenden van het Westerveldse Bos zijn hiervoor per brief uitgenodigd.

Het collegebesluit en het onderzoeksrapport kunt u vanaf morgen downloaden op www.zwolle.nl,  rubriek wijkzaken. Ook ligt het vanaf morgen ter inzage in het informatiecentrum Grote Kerkplein 15, en in het wijkservicecentrum in de Aalanden.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Graag wil de fractie GroenLinks/De Groenen de raadsbrief inzake Onderzoek voormalige stortplaats Westerveld agenderen ( raadsbrief d.d. 07-04-2008 ). Wij willen met de wethouder van gedachten wisselen over onder meer de eventuele gevolgen van bouwactiviteiten in en het bouwrijp maken van Dijklanden op de grondwaterstroming en de vervuilingsrisico??s. Nu lijkt het grondwater nog voornamelijk noordwaarts te stromen en soms naar het zuiden, richting Dijklanden. Informatie hierover is van belang voor de besluitvorming over het Structuurplan die ophanden is.

  Theo Profijt

  Fractievoorzitter GroenLinks/De Groenen  Maak melding

 2. In de Stentor van 22-03-2008 staat toch iets heel anders:

  ‘Chroom, koper, lood – alles ligt hier’

  “ZWOLLE – Er is geen gevaar voor mens en dier.”

  Met die geruststellende woorden presenteerde de gemeente deze week de resultaten van een onderzoek naar het Westerveldse Bos. Gert Haveman en Henk Nieuwenhuis hebben het onderzoeksrapport ook gelezen, maar hun conclusie is een heel andere: “De gemeente misleidt de burger.”

  “De gemeente misleidt de burger…..!”

  Klik hier voor volledig artikel

  In dit geval is verantwoordelijk portefeuillehouder Gerard van Dooremolen, wethouder namens het CDA.
  U weet wel, die van dat architectonische wangedrocht dat aan de Achtergracht moet verrijzen tegen de zin in van het overgrote deel der Zwollenaren.
  Hoe betrouwbaar is dat figuur?? :'(  Maak melding

Reageer