Wethouder Klaas Sloots moet concreter worden over bezuinigingen in de zorg - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink

Wethouder Klaas Sloots moet concreter worden over bezuinigingen in de zorg

Zwolle – Wethouder Klaas Sloots moet de komende jaren steeds meer bezuinigen op de zorg voor inwoners van Zwolle. Volgend jaar al een half miljoen en in 2023 oplopend naar 2 miljoen euro. Toch belooft hij, samen met de coalitiepartijen ChristenUnie, Swollwacht, GroenLinks en VVD dat elke Zwollenaar de zorg blijft krijgen die hij of zij nodig heeft. De wethouder wil de “besparingen” bereiken door het ombuigen van dure, individualistische en specialistische zorg naar goedkopere voorzieningen door het vroegtijdig inschakelen van welzijnswerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen en een meer groepsgewijs aanbod. De gemeenteraad heeft hierover maandagavond urenlang gedebatteerd.

Volgens Silvia Bruggenkamp van Swollwacht kan specialistische zorg alleen betaalbaar blijven als er meer en beter wordt samengewerkt met “het maatschappelijk voorveld”. Ook Gerdien Rots van de ChristenUnie benadrukt het belang van het “samenspel” van alle betrokkenen in de zorg en het aanbod van groepsgewijze lichtere zorg en dagbesteding. “De vrijwilligers en mantelzorgers hebben hierin een belangrijke rol, maar we moeten ze niet overvragen.” De VVD acht het noodzakelijk om nu in te grijpen in de kostenstijgingen in de zorg om “liefdevolle zorg” in de toekomst te kunnen blijven aanbieden. Ook coalitiepartij GroenLinks bij monde van Remko de Paus steunt zijn wethouder Klaas Sloots en denkt dat de omslag van individuele zorg naar groepsgewijze zorg en het versterken van het “voorveld” ook in de toekomst zal leiden tot goede zorg voor alle Zwollenaren die dat nodig hebben.

Oppositiepartij SP gelooft niet in de beloftes van de wethouder en de coalitiepartijen. Socialist Bert Sluijer: “Zwollenaren die zorg nodig hebben gaan deze bezuinigingen knetterhard voelen. Het kan iedereen treffen.” Het betoog van Sluijer werd regelmatig onderbroken door de woordvoerders van de coalitiepartijen. Ze verweten de SP dat ze niet met een alternatief komt voor de noodzakelijke bezuinigingen. Op zijn beurt kaatste Sluijer de bal terug met de opmerking dat het college niet concreet wordt en onduidelijk blijft over de effecten van deze bezuinigingen voor de Zwollenaren. Burgerraadslid Marco van Driel van D66 pleit ook voor meer expliciete keuzes en benadrukte het belang van de regierol van de wethouder hierin. Volgens hem hebben de sociale wijkteams de afgelopen jaren hard gewerkt, maar is een herbezinning van hun takenpakket nodig: “Ze zijn te weinig met preventie bezig.” Leo Elfers van het CDA wil ook meer duidelijkheid. Hij verwacht dat er forse effecten zullen optreden voor de cliënten die zorg nodig hebben, maar het is nog niet concreet genoeg. Hij verweet het college zelfs “verhullend taalgebruik”.

Wethouder Klaas Sloot zegt toe dat de ombuigingen en effecten op de zorg de komende periode “stapje voor stapje” duidelijker en concreter zullen worden: “Ik moet daarover nog met de stad in gesprek”. De komende periode zullen er diverse gesprekken worden gevoerd met alle betrokkenen in de zorg, zowel met zorgverleners als zorgvragers om zo gezamenlijk tot een plan te komen voor goede en betaalbare zorg nu en in de toekomst.

Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

Artikel delen: