Diezerpoorters betrokken bij hun wijk

Van donderdag 13 maart tot en met zaterdag 15 maart 2008 deed een speciale bus de wijk Diezerpoort aan. Onder het motto ´Diezerpoort ben ik´ konden wijkbewoners meedenken over de toekomst van Diezerpoort en daarmee input geven voor de toekomstige ontwikkelingsvisie voor de wijk: de Dieze Lijn.

Het was ook mogelijk om schriftelijk en via internet te reageren. Aan die oproep is goed gehoor gegeven. Tijdens de busrit waren naast de gemeente Zwolle andere organisaties aanwezig zoals Travers en de woningbouwcorporaties. De afgelopen week zijn er veel reacties binnengekomen van Diezerpoorters. Het streven was om met de campagne zo´n 10 procent van de huishoudens (500 gezinnen) in de wijk te bereiken. Dit doel is ruimschoots gehaald. Zo werden er in totaal 394 strippenkaarten (vragenlijsten) ingevuld en kwamen er tientallen reacties via de website binnen. Ruim honderd kinderen uit de wijk hebben een tekening ingeleverd waarop zij laten zien hoe zij vinden dat de wijk eruit moet komen te zien. Bijna honderd bewoners bezochten de bus voor een gesprek met wethouder van Dooremolen, de aanwezige gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers van Travers of corporaties.

Diversiteit reacties

Veel Diezerpoorters hebben positief gereageerd op de campagne en zijn trots op hun wijk. Uit de getoonde belangstelling, blijkt tevens hun betrokkenheid bij Diezerpoort.

De ideeën, reacties en suggesties die door wijkbewoners zijn aangedragen zijn heel divers. Ze hebben betrekking op thema´s zoals ontmoeten, wonen, werken en verplaatsen (verkeer). Opvallend is dat veel bewoners op vrijwillige basis actief zijn voor de wijk en er de wens bestaat om dit verder uit te bouwen en gezamenlijk op te pakken met medebewoners. Hoewel een deel van de bewoners Diezerpoort als ‘doorstroomwijk’ naar Stadshagen of Zwolle-Zuid beschouwt, blijkt dat het merendeel van de bewoners tevreden is met het huidige Diezerpoort. Men wil er dan ook graag blijven wonen. 

Favoriete plekken

Bewoners blijken zo hun favoriete plekken in de wijk te hebben. Buiten hun eigen huis, wordt vooral de multiculturele winkelstraat Thomas à Kempisstraat genoemd. Daarnaast scoren Park Hogenkamp, de dierenweide aan de Hogenkampseweg en het openbare groen grenzend aan de A28 (achter de Pieter Steijnstraat / Geert Grootestraat) hoog.

Vervolg

Wethouder van Dooremolen, projectwethouder voor de Ontwikkelingsvisie Diezerpoort  benadrukt dat het belangrijk is nu de voortgang er in te houden. ‘De signalen die we binnenkrijgen en waar we direct aan kunnen werken daar gaan we ook zo snel mogelijk mee aan de slag.’

De terugkoppeling naar de inwoners van alle reacties en wat er mee gedaan gaat worden vindt voor de zomer plaats. Bewoners kunnen daarnaast de voortgang volgen en op de hoogte blijven via de website www.diezerpoort.zwolle.nl).

Samenhang

De ontwikkelingsvisie zal samenhang gaan bieden aan de inspanningen die nu al in Diezerpoort plaatsvinden. Door samen te werken aan een visie op de wijk zullen projecten en ontwikkelingen nauwer op elkaar worden afgestemd en elkaar onderling versterken. Dit is in het belang van zowel de wijk als de stad.

Artikel delen:

Reageer