Commissaris Jansen benoemd voor nieuwe termijn

De Overijsselse Commissaris van de Koningin Jansen wordt benoemd voor een nieuwe termijn. Provinciale Staten hebben daarover positief advies uitgebracht aan minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken.

Jansen is sinds 2002 Commissaris van de Koningin in Overijssel. Als de minister het advies van de provincie opvolgt, wordt hij opnieuw voor een periode van zes jaar benoemd. De minister neemt daarover voor 1 juni een besluit. Jansen wil de komende zes jaar vooral de relaties met naburige Duitse deelstaten verbeteren.

Bron: RTV Oost

Artikel delen:
Reacties 10
 1. Klopt Jaap. Dat bericht van RTV Oost ook twee keer moeten lezen.
  Hij is benoemd voor een positief advies over de feitelijke benoeming.


  ⚠️ Meld

 2. RTV Oost heeft het gewoon verkeerd. Provinciale Staten hebben een positief advies gegeven over zijn herbenoeming. Dat gaat naar het kabinet en daar wordt over de herbenoeming besloten. En dat moet dus nog gebeuren. Dus (nog) niet herbenoemd.


  ⚠️ Meld

 3. Persbericht Provincie Overijssel:

  Provinciale Staten van Overijssel hebben gisteravond een positief advies aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties uitgebracht met betrekking tot de herbenoeming van de Commissaris van de Koningin mr. G.J. Jansen, voor een nieuwe termijn van zes jaar.

  Provinciale Staten hebben in een besloten vergadering gesproken over de bevindingen van de vertrouwenscommissie die in januari werd ingesteld. De vertrouwenscommissie kreeg de opdracht om zich een oordeel te vormen over het functioneren van de Commissaris van Koningin en vervolgens advies uit te brengen. Gesprekken met de Commissaris, Gedeputeerden, de directie en de griffier vormden een onderdeel van deze procedure. De thema??s van deze gesprekken waren: “teamleider en teamspeler”, “spelregels en medespelers” en ⤽bestuurlijke verhoudingen en het vormgeven aan het dualisme”.

  De vertrouwenscommissie heeft daarnaast uitvoerig gerapporteerd over de taken en functies die de Commissaris van de Koningin buiten Provinciale- en Gedeputeerde Staten vervult, zoals het vertegenwoordigen van de provincie Overijssel, het onderhouden van tal van netwerken in Nederland en in Europees verband, het onderhouden van contacten met het Koningshuis, de regering en de rijksoverheid.

  De vertrouwenscommissie, met daarin van elke politieke fractie een vertegenwoordiger, stond onder voorzitterschap van dhr. Ing. P.P. Antuma, fractievoorzitter van het CDA.  ⚠️ Meld

Reageer