Bewoners Driezorg locatie Berkumstede voelen zich thuis in vernieuwde huiskamers

Bewoners Driezorg locatie Berkumstede voelen zich thuis in vernieuwde huiskamers

Zwolle – De gezamenlijke huiskamers op de verpleegafdelingen van Driezorg locatie Berkumstede zijn vernieuwd, langer geopend en met personeel die specifieke aandacht heeft voor een zinvolle daginvulling. Maandag was de officiële opening.

“Door de aangepaste huiskamers is het voor de bewoners, maar ook voor het personeel huiselijker geworden,” vindt Alie Trompetter, verpleegkundige bij Berkumstede en breinomgevingscoach. Om dit te vieren, zijn de vernieuwde huiskamers vandaag officieel geopend. Gezien de doelgroep – ouderen die 24-uur zorg behoeven – gebeurde dit in kleine kring met bewoners, hun familie en mantelzorgers.

Teammanager Janine Kloosterboer prijsde de inzet van het personeel. “De verbouwing van de afgelopen tijd heeft veel veel gevraagd van bewoners en medewerkers, maar het is niet voor niets geweest.” Als geschenk ontvingen bewoners twee ‘Oerradio’s’, ook wel dementieradio’s genoemd. Dat zijn gebruiksvriendelijke radio’s waarop bewoners hun eigen muziek kunnen luisteren. Heel toepasselijk, vertelt Janine. “Muziek doet écht wat met onze bewoners. Waar woorden missen kan muziek aanvullen.” De opening had vandaag dan ook een muzikaal tintje met een accordeonist, er werd gezongen, gedanst en een lekker taartje gegeten. Bewoners genoten zichtbaar, zelfs met een polonaise door de gang.
Ook familie is blij met de vernieuwde huiskamers. Jacqueline Jansen merkt dat haar vader het loopje naar de huiskamer graag maakt. “Er gebeuren veel positieve dingen.” Ook in de afwisseling in activiteiten en initiatieven. “Het is niet altijd André Rieu op de televisie, maar ook eens voorlezen of zingen.”

Artikel delen: