Regenwaterschuttingen maken tuin klimaat-proof

Regenwaterschuttingen maken tuin klimaat-proof

Zwolle – In de nieuwe woonwijk Breecamp Noord in Zwolle heeft Woningbouwcorporatie Openbaar Belang de eerste 40 sociale gasloze huurwoningen opgeleverd. Deze woningen zijn ook allemaal voorzien van het vernieuwende rainwinnersysteem. Een rainwinner is een regenwaterschutting en wordt gebruikt als erfafscheiding. Een combinatie van schutting en grote regenton dus.  SunnyRain Solutios vroeg hier samen met Openbaar Belang met succes de speciale klimaatsubsidie van Waterschap Drents Overijsselse Delta voor aan.

De subsidie is onderdeel van het programma Klimaat Actief! waarmee het waterschap werkt om de gevolgen van de klimaatverandering op de vangen. Gezien het aantal aanvragen voor de subsidie ziet het waterschap een groeiende trend in het klimaat-proof maken van de leefomgeving door organisaties, scholen en particulieren.

Rainwinner
In iedere rainwinner kan 330 liter regenwater worden opgeslagen. Hiermee spelen de  woningbouwcorporatie en het waterschap in op het veranderende klimaat. Zo is er met de rainwinners  minder kans op wateroverlast bij hevige regenbuien, omdat het water niet in de tuin of op het terras blijft  staan, maar wordt opgevangen in de schutting. In droge tijden kan dit water vervolgens worden gebruikt voor het bewateren van de tuin.

Voor het waterschap zijn toepassingen, zoals regenwaterschuttingen belangrijk. Ze voorkomen dat  schoon regenwater in het riool stroomt. Daarmee neemt ook het risico op zogenoemde riooloverstorten af. Daarnaast stimuleren gemeente en waterschap het aanbrengen van meer groen en minder tegels in tuinen.

Climate Campus
De partijen die in dit project samenwerkten zijn aangesloten bij de Climate Campus. Dit is een samenwerkingsverband met meer dan 40 partijen die samenwerken om in steden en dorpen de gevolgen van de klimaatverandering op te kunnen vangen.

Meer informatie op www.wdodelta.nl/klimaatactief en www.climate-campus.nl

Artikel delen: