GroenLinks wil Zwolse Singels veiliger en gezonder

GroenLinks wil Zwolse Singels veiliger en gezonder

Zwolle – Nu zelfs de RAI-vereniging zich sterk maakt om van 30 het nieuwe 50 te maken, is het tijd voor een herbezinning als het gaat om maximumsnelheden in Zwolle. Met stip bovenaan, wat GroenLinks betreft: de Singels rond het centrum van Zwolle.

Op de Singels (tegen de klok in: Burgemeester Drijbersingel, Schuttevaerkade, Pannenkoekendijk, Harm Smeengekade, Emmakade, Burgemeester van Roijensingel, Groot Wezenland) geldt nu nog een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Die snelheid komt de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid niet ten goede.

Bovendien worden de Singels drukker, zowel met snel- als langzaam verkeer. Een groot deel van het tracé is bochtig en er zijn veel kruispunten. GroenLinks-raadslid Norman Finies: “Op slechts 700 meter van het bijna 2,5 kilometer 50-kilometertracé langs de gracht ligt een vrijliggend fietspad. Dit wordt in geen enkele norm of richtlijn vandaag de dag meer aanbevolen.”

Een lagere maximumsnelheid betekent volgens de RAI-vereniging een substantieel kortere remweg (van 19 naar 7 meter op droog wegdek) en minder (en minder ernstig) letsel. “Een centrumring waar 50 de norm is, is verkeerskundig niet meer van deze tijd”, aldus Finies.

Finies vervolgt: “Het verlagen van de maximumsnelheid op de Singels staat al in menig visiedocument van de gemeente. Wat GroenLinks betreft is de tijd van mooie woorden voorbij en gaat het nu om daden.” Groenlinks vraagt het College daarom om de mogelijkheden te onderzoeken om de maximumsnelheid op de Zwolse Singels te verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur.

Artikel delen: