Gemeente Zwolle zoekt getuigen munitiedump

De gemeente Zwolle zoekt mensen, die getuige zijn geweest van gooien van munitie in de Zwolse grachten in of vlak na de 2de wereldoorlog. Zij worden gevraagd ten behoeve van de geplande baggerwerkzaamheden in de grachten, hun verhaal te doen. Van de getuigenverklaring wordt proces-verbaal opgemaakt.

Tijdens het baggeren nabij de Diezerkade is munitie uit de 2de wereldoorlog gevonden. Dit terwijl uit voorafgaand onderzoek de conclusie is getrokken, dat dit onwaarschijnlijk zou zijn. Nadat de munitievondst bekend is geworden, zijn er verhalen en geruchten in omloop gekomen van het dumpen van (kisten met) munitie in de Zwolse wateren aan het einde van de 2de wereldoorlog.

Gezocht ooggetuigen

In het najaar start het baggeren in de Singelgracht, gevolgd door het Almeloos kanaal, Koelwaterkanaal, Nieuwe Vecht in 2009, het Zwartewater in 2010 en zo mogelijk de Westerveldse Aa en de Willemsvaart in 2011. (zie kaartje bijlage)

De gemeente Zwolle wil de signalen van munitiedump serieus nemen en graag in contact komen met mensen, die hebben gezien dat er (kisten met) munitie in de genoemde grachten is gedumpt of daar zelf (gedwongen) aan hebben meegewerkt. Verhalen ´van horen zeggen´ worden niet in dit onderzoek meegenomen.

Verklaring

Ooggetuigen worden gevraagd een formele verklaring af te leggen. Het afleggen van een verklaring heeft geen enkele persoonlijke consequentie voor de ooggetuigen. Zij doen hun verhaal geheel vrijwillig. De verklaringen, die worden opgenomen door de politie, worden betrokken bij de verdere plannen voor het baggeren in de genoemde wateren. De resultaten uit het onderzoek bepalen mede op welke wijze de bagger wordt verwijderd.

Contact

Men kan zich telefonisch melden bij de servicelijn Wijkzaken van de gemeente Zwolle, 038 – 498 33 00,  per brief bij Servicelijn Wijkzaken, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle, of via servicelijn.wijkzaken@zwolle.nl . Bij een reactie per brief of mail wordt verzocht naam, adres en telefoonnummer te vermelden en als onderwerp munitiedump te vermelden.

Artikel delen:
Reacties 11
 1. Tijdens het baggeren nabij de Diezerkade is munitie uit de 2de wereldoorlog gevonden. Dit terwijl uit voorafgaand onderzoek de conclusie is getrokken, dat dit onwaarschijnlijk zou zijn. Nadat de munitievondst bekend is geworden, zijn er verhalen en geruchten in omloop gekomen van het dumpen van (kisten met) munitie in de Zwolse wateren aan het einde van de 2de wereldoorlog.

  Enkele jaren geleden stond er volgens mij al een artikel in de Sensator dat de Duitsers hun munitie gedumpt hadden.
  Ik heb de oorlog gelukkig niet mee gemaakt, maar was/ben wél op de hoogte van die bommen en dan niet alleen naar aanleiding van dat artikel.
  Als ik het goed heb onthouden werd er zelfs nog over gesproken in de film over het Zwolse verzet tijdens WOII, die twee of drie jaar geleden in Hedon werd vertoond en waar ook ambtenaren en politici van de gemeente bij aanwezig waren.
  Slechte zaak van de gemeente dat zij daar niet van op de hoogte is, want men had ook kunnen informeren bij het Historisch Centrum Overijssel of de Zwolsche Historische Vereniging.
  Of bij iemand als Igor Cornelissen bijvoorbeeld.
  Laksheid of onverschilligheid van de gemeente? 🙁


  Maak melding

 2. Zie in enen het bericht van Jaap, misschien heb ik het ook daar een keer gelezen.
  Betekent dus dat het ook op schrift staat, maar dat er door de gemeente gewoon geen onderzoek is gedaan. :'(


  Maak melding

 3. Tsjonge jonge dit is idd een schoolvoorbeeld van of gemakzucht (laat een ander het maar uitzoeken) of domheid (De vraag: waar is nog wat bewaard gebleven in beeld, geluid of geheugen……gewoon helemaal niet stellen).

  Och, och als een ander het kan doen; waarom zou ik het dan zelf doen…..nadenken bijvoorbeeld :'(


  Maak melding

 4. PEC heeft gelijk. Ik ken de bronnen van Ribbens niet. In die tijd werd heus niet alles vastgelegd en zeker de exacte plaats waar vluchtende Duitse militairen hun munitie dumpten. Maar dàt het gebeurd is, is zeker. Dus wat er op schrift staat en wat er in het geheugen van de mensen bewaard is gebleven zou wel eens de gouden combinatie kunnen zijn.


  Maak melding

 5. Niet meteen zo overspannen reageren. Het is toch gewoon een vraag

  Als er niks aan het handje zou zijn zou de gemeente deze vraag ook niet stellen.
  Maar men stelt deze vraag wél, omdat bommen kunnen ontploffen… toch?
  En als die ontploft en jij of iemand uit je naaste omgeving krijgt een granaatscherf in het hoofd omdat je toevallig langs de gracht loopt hoef je dus ook niet zo overspannen te reageren…? :'(
  Want dat is waar de gemeente nu bang voor is, de kans op claims.
  En het is ook wel zo respectvol naar de mensen die staan te baggeren dat ze weten met mogelijke gevaren van doen te hebben.


  Maak melding

 6. Gaan we ook aangifte doen en de daders van deze illegale dumping opsporen (in duitsland)? Kunnen we ook de kosten alsnog verhalen.


  Maak melding

 7. Ik ben even op onderzoek geweest en heb met meerdere bewoners en oudbewoners van de Diezerkade gesproken en zij wisten te vertellen dat er ongeveer 15 jaar geleden ook baggerwerkzaamheden plaatsvonden die in allerijl stil gelegd waren i.v.m. aangetroffen munitie.
  Daar zijn toentertijd rapporten van opgemaakt door de gemeente. :'(


  Maak melding

Reageer