ANWB: pak onveiligste provinciale wegen snel aan

ANWB: pak onveiligste provinciale wegen snel aan

Zwolle – De ANWB vraagt aan het nieuwe provinciaal bestuur om de veiligheid van de risicovolle wegen met een hoge ongevallenscore snel te verbeteren. Welke wegen of wegtrajecten dat zijn, heeft de ANWB inzichtelijk gemaakt voor de provincie. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen vier jaar 41 mensen overleden op een provinciale weg of fietspad

De ANWB presenteert vandaag de resultaten van een onderzoek naar de verkeersveiligheid van de provinciale wegen in alle provincies. Het provinciale wegennet is in kaart gebracht aan de hand van een technische analyse van de veiligheid van de weg (weergegeven door een sterrenscore), gecombineerd met de verkeersongevallen die de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden. Met de analyse verschaft de ANWB de provincie meer inzicht in de meest gevaarlijke wegen zodat deze door het nieuwe provinciebestuur snel aangepakt kunnen worden. De ANWB vraagt daarom aan het provinciebestuur om in het collegeakkoord de ambitie op te nemen om gevaarlijke wegen de komende vier jaar veiliger te maken en hiervoor geld vrij te maken.

Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste wegen van ons land. Slechts zes procent van onze wegen geldt als ‘provinciaal’ maar ze leiden tot éénvijfde van alle verkeersdoden. In Nederland zijn de afgelopen vier jaar in totaal 427 personen overleden op een provinciale weg of fietspad. De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de weg. De ANWB zet zich er voor in dat iedereen veilig onderweg kan zijn. Onder andere door te pleiten voor een veilige inrichting van de weg. Een onveilig ingerichte weg vergroot de kans op een ernstige afloop van een moment van afleiding of een stuurfout. Maatregelen die de veiligheid vergroten zijn bijvoorbeeld rotondes, ongelijkvloerse kruisingen, fietstunnels, verbreden van de berm of het afschermen van obstakels langs de weg. De ANWB wil graag een bijdrage leveren aan het omlaag brengen van het aantal doden en gewonden in het verkeer. Gezien te relatief hoge aantal slachtoffers op provinciale wegen heeft de ANWB de laatste jaren deze wegen onder de loep genomen.

Benieuwd om welke wegen het gaat? Zie deze kaart.
De ANWB wil graag een bijdrage leveren aan het omlaag brengen van het aantal doden en gewonden in het verkeer. Gezien te relatief hoge aantal slachtoffers op provinciale wegen heeft de ANWB de laatste jaren deze wegen onder de loep genomen.

Artikel delen: