D66 wil vaart maken met versterken sociaal domein

D66 wil vaart maken met versterken sociaal domein

Zwolle – Het is goed dat de gemeente Zwolle op een nieuwe manier naar zorg en welzijn gaat kijken, maar D66 Zwolle denkt dat de plannen die het college voor het sociaal domein in petto heeft, beter kunnen. De partij gaat daarom tijdens de gemeenteraadsvergadering maandag drie moties indienen.

Het uitgangspunt van de hervorming van het sociaal domein is wat D66 betreft het uitbreiden van alle goede initiatieven die er in de stad al zijn. Zwolle kent vele organisaties, verenigingen, buurthuizen, sportclubs, kerken en andere informele netwerken. D66-burgerraadslid Marco van Driel: “Al deze organisaties dragen al veel bij aan het welzijn van de inwoners of bezitten nog potentieel. Dit moeten we benutten“.D66 wil de voorzieningen in de wijk direct versterken en daar niet mee wachten totdat er bezuinigingen gerealiseerd zijn en dient daarom een motie in.

Ook ziet de partij kansen in de zogeheten omgekeerde toets, een methode waarbij men werkt vanuit de behoefte van mensen in plaats van de regels. De omgekeerde toets versterkt de eigen kracht van inwoners en daarom vraagt D66 het college of deze methode ook in Zwolle toegepast kan worden. “Om echte oplossingen mogelijk te maken, moet het huidige systeem op de schop. Wat D66 betreft mogen beleidsregels, verordeningen en (financiële) schotten tussen de domeinen niet langer het komen tot échte oplossingen in de weg staan. De omgekeerde toets is een nieuwe aanpak die hieraan bijdraagt. Door de omgekeerde toets kunnen er besluiten worden genomen die nu nog niet kunnen, maar op termijn veel geld kunnen gaan besparen” geeft Marco aan. Als voorbeeld noemt hij het onder strikte voorwaarden betalen van een huurachterstand om erger leed te voorkomen.

Tot slot zet D66 in op het gebruik van technologie en slimme applicaties bij het oplossen van hulpvragen. “Door de buurt voor buurt onderzoeken en de inzet van big data komt er veel informatie beschikbaar. Deze ontwikkeling biedt veel mogelijkheden en daar moeten we gebruik van maken” aldus Marco. Er zijn al applicaties die uitkomst bieden bij de vraag naar lichte ondersteuning. D66 vraagt daarom aan het college om een proef te starten met de inzet van technologie.

Hervormen is wat D66 betreft niet gewoon het inslaan van een andere koers. “Om de transformatie te laten slagen moeten we bewuste keuzes maken. Het tonen van lef en denken in vernieuwingen is cruciaal” geeft Marco aan. Ook in de toekomst zal D66 scherp blijven op kansen om de zorg in Zwolle zo goed mogelijk te organiseren.

Artikel delen: