Miljoenen voor gemeentelijke projecten

Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen voor 2008 9,25 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke projecten in West-Overijssel op het gebied van infrastructuur, verkeersveiligheid en openbaar vervoer.

De provincie verdeelt het geld op basis van de Wet Brede Doeluitkering verkeer en vervoer. De subsidieaanvragen van de gemeenten worden door de provincie getoetst aan het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan en aan het coalitieakkoord ‘& Overijssel’. De verdeling van de financiële middelen voor Zwolle ziet er als volgt uit: Infrastructuur 2.077.000,- euro. Dit betreft het afronden van de aanleg van de eerste fase van de Hasselterweg (427.000,-), het aanleggen van de Westenholterallee inclusief de bouw van een brug over het Zwolle-IJsselkanaal (1.500.000,-) en de reconstructie van de Kranenburgweg ter hoogte van de aansluiting met de begraafplaats en de Campherbeeklaan (150.000,-). Daarbij 65.000,- euro voor de verkeersveiligheid en 1.630.125,- euro voor het Openbaar Vervoer. Verder wordt in Zwolle de toegankelijkelijkheid van 161 bushaltes verbeterd.

Infrastructuur

Voor het verbeteren van de infrastructuur in West-Overijssel is 3,7 miljoen euro beschikbaar. Hierbij gaat het onder andere om het verbeteren van de doorstroming op de gemeentelijke wegen en het aanleggen van fietsvoorzieningen.

Verkeersveiligheid

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid krijgen de gemeenten in West-Overijssel samen 363.000,– euro. De gemeentelijke projecten zijn gericht op gedragsbeïnvloeding en worden vaak in samenwerking met de politie, de scholen, de ANWB, Veilig Verkeer Nederland en het Regionaal Orgaan voor Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO) uitgevoerd. Het gaat om projecten als  cursussen voor jonge en oudere automobilisten, verkeerseducatie in het voorgezet onderwijs, bromfietscursussen en lokale acties in aansluiting op landelijke speerpuntacties.

Openbaar vervoer

Een kleine 5,2 miljoen euro gaat naar het verbeteren van de toegankelijkheid van de gemeentelijke bushaltes. Vanaf 2010 is de toegankelijkheid van bushaltes in het openbaar vervoer wettelijk vereist. De provincie heeft haar bushaltes in voorgaande jaren al aangepast. Er worden tot 2010 585 bushaltes beter toegankelijk gemaakt. Dit houdt onder andere in dat de hoogte van het perron wordt aangepast aan de hoogte van de lagevloerbus met knielsysteem. Verder wordt de afstand tussen perron en voertuig op maximaal vijf centimeter gebracht. Ook de breedte van de perrons, de markering en de geleidelijnen naar en op het perron worden verbeterd.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Jaja, en ook is het zo georganiseerd dat als oma in moet stappen, een hele rij auto’s staat te wachten, omdat er duidelijk geen aparte haven meer voor mag zijn. Gaan “we” de boel nog meer verstoppen?


  ⚠️ Meld

 2. miljoenen voor gemeentelijke projecten
  @me
  Laten we hopen, dat als jij oud geworden bent, dat je je blik nog kunt blijven gebruiken, want tolerant is jouw reactie niet.
  En bovendien is je laatste woord niet eens goed Nederlands. Je laatste zin moet zijn: gaan we opstoppingen veroorzaken?
  En heb je een serieuze klacht, dan moet je bij de provinciebestuurder zijn, die het OV in zijn takenpakket heeft.


  ⚠️ Meld

Reageer