Wethouder Ed Anker schrijft de eerste zinnen van de Bijbel - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink

Wethouder Ed Anker schrijft de eerste zinnen van de Bijbel

Zwolle – Maandagmiddag is gestart met het overschrijven van de Bijbel in het Hoogkoor van de Grote Kerk. Voor de Reformatie stond op deze plek het hoofdaltaar van de katholieke kerk, waar de priesters voorgingen in de Heilige Mis. Na de omwenteling in de zestiende eeuw namen de protestanten de kerk in bezit en verplaatsten het centrum naar het midden waar ze de grote preekstoel plaatsten.

Volgens de beste Middeleeuwse kloostertradities is maandagmiddag weer begonnen met het overschrijven van de Bijbel. Volgens de Zwolse wethouder Ed Anker “een monnikenwerk.” Op initiatief van stadspastor Mariska van Beusichem wordt de komende tweeëneenhalve maand een nieuwe Zwolse Bijbel overgeschreven door tientallen gelovige en niet-gelovige Zwollenaren die zich hiervoor hebben aangemeld.

Wethouder Ed Anker mocht als eerste beginnen te schrijven en hij begon dan ook met “In het begin …”. Dagelijks wordt er van 13.30 tot 16.00 uur geschreven. Elk kwartier zal zich een nieuwe groep van twintig Zwollenaren aan de tafeltjes in examenopstelling zetten om een deel uit de Bijbel over te schrijven. Met de voeten op de oude grafzerken van vooraanstaande, lang geleden overleden Zwollenaren zullen eenentwintig-eeuwse stadsgenoten in hedendaags handschrift de eeuwenoude Bijbelteksten nieuw leven inblazen. In de kantlijn mogen zelfs persoonlijke opmerkingen worden neergeschreven. Studenten van artistieke opleidingen in Zwolle zullen voor de afbeeldingen in de nieuwe Zwolse Bijbel zorgdragen.

Als de nieuwe Bijbel is afgeschreven zal die worden uitgegeven door uitgeverij Jongbloed. In Zwolle zijn al eeuwenlang de Bijbelverhalen doorverteld en in verband gebracht met de nieuwe tijd en ook dit project geeft op een eigentijdse wijze inhoud aan een lange traditie.

Artikel delen: