Gemeentelijke monumentenlijst wordt uitgebreid

Gemeentelijke monumentenlijst wordt uitgebreid

Zwolle -Meer dan vijftig gebouwen in Zwolle zijn voorgedragen als gemeentelijk monument. Burgemeester en wethouders starten de procedure voor de aanwijzing van 48 panden en vijf complexen die zijn gebouwd in de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Daarnaast hebben ze vier panden aan de Eekwal aangewezen als gemeentelijk monument. 

Gemeentelijke monumenten zijn van lokaal of regionaal belang en worden door de gemeente aangewezen. Zwolle kent ook rijksmonumenten, die van nationaal belang zijn. De gebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst zijn vaak gebouwd in de periode van 1850 tot 1910, veelal in de bouwstijlen neorenaissance, eclecticisme en jugendstil.

Interbellum
Het Monumenten Advies Bureau heeft in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar het gebouwde erfgoed in Zwolle uit het Interbellum, dat is de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog (1918 tot 1940). Er staan maar vijftien gebouwen uit deze periode op de gemeentelijke monumentenlijst. Een commissie met vertegenwoordigers van verschillende Zwolse organisaties heeft vervolgens uit de lijst met mogelijke monumenten er 53 geselecteerd. Burgemeester en wethouders starten voor deze objecten nu de procedure voor de aanwijzing als gemeentelijk monument.

Informatiebijeenkomst
De eigenaren van de voorgedragen panden zijn hierover inmiddels geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 16 april. Daar zal de gemeente de procedure toelichten en uitleggen wat het betekent als een gebouw of complex tot monument wordt aangewezen.

Eekwal 14 – 20
Los van dit onderzoek hebben de eigenaren van Eekwal 14 tot en met 20 gevraagd hun panden aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit blok herenhuizen ligt binnen het beschermd stadsgezicht aan de Eekwal en heeft architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, met waardevolle stijlkenmerken. Nummer 14 heeft daarbij een bijzonder interieur.

B en w hebben daarom dit ensemble (voormalige) herenhuizen uit het laatste kwart van de negentiende eeuw als gemeentelijk monument aangewezen.

Artikel delen: