De kappersstoel is ook een praatstoel

De kappersstoel is ook een praatstoel

Zwolle – Op het mbo kun je leren hoe je een goede timmerman wordt. Een vakman. Maar hoe leer je om vanuit je beroep een bijdrage te leveren aan een betere samenleving? Birgit Pfeifer, docentonderzoeker van hogeschool Windesheim, geeft vanaf donderdag 4 april leiding aan het nieuwe practoraat

“Verschillen Waarderen”.Het practoraat is een initiatief van acht ROC’s in Noord- en Midden-Nederland die zijn aangesloten zijn bij de Federatie Christelijk MBO. Als practor gaat Pfeifer aan de slag met het versterken van diversiteit in het middelbaar beroepsonderwijs. En slaat zo een brug tussen mbo- en hbo-onderzoekSociale harmonie.

‘Een kapper of apothekersassistent staat als professional midden in de samenleving’, zegt Pfeifer. ‘Het eerste contact met klanten is laagdrempelig en ze komen met verschillende mensen in aanraking. Het zijn bij uitstek beroepen die sociale harmonie kunnen versterken en polarisatie in de samenleving kunnen verminderen.’ Dat vergt wel verdiepende sociale vaardigheden en een open tolerante blik, stelt Pfeifer.

‘Dit practoraat gaat over inclusief burgerschap. Daar wil ik binnen het middelbaar beroepsonderwijs nadere invulling aan geven. Je kunt leren hoe je een goede timmerman wordt. Een vakman. Maar hoe leer je om vanuit je beroep een bijdrage te leveren aan een betere samenleving?’

Volgens Pfeifer is er al veel aandacht voor diversiteit binnen het mbo. ‘Op die best practices borduur ik in mijn onderzoek voort. Hoe ontwikkel je bij studenten empathisch vermogen? Hoe motiveer je hen andere mensen met een open houding tegemoet te treden? Met respect voor elkaars opvattingen.’ Ze geeft een voorbeeld: ‘Bij de kappersopleiding gaan ze jongeren die in een asielzoekerscentrum verblijven een make-over geven. Een kappersstoel is een praatstoel. Het gaat in deze les dus niet zozeer om het mooie kapsel, maar om het inhoudelijk gesprek en de dialoog. Studenten leren verder dan hun eigen horizon te kijken en zich te verplaatsen in iemand die gevlucht is. Zo versterk je onderling begrip.

Brug slaan tussen mbo- en hbo-onderzoek
De afgelopen jaren heeft Birgit Pfeifer onderzoek gedaan naar radicalisering en existentiële vraagstukken. Een onderwerp waar ze ook op promoveerde. Die expertise komt haar in haar nieuwe functie goed van pas. Haar opdracht is het hbo-onderzoek nauwer te verbinden met het mbo. Ze blijft naast het practoraat ook deels werkzaam voor hogeschool Windesheim.

Bachelorstudenten van Windesheim en docenten van de acht ROC’s participeren in het onderzoek van het practoraat. Ze gaan data verzamelen en interviews afnemen. ‘De hbo-studenten vinden het heel bijzonder dat ze meewerken aan vernieuwing van het mbo-onderwijs op het gebied van Bildung en maatschappelijke vorming. Kennis die uiteindelijk terecht komt bij de 8.000 onderwijsprofessionals die bij de acht ROC’s werkzaam zijn. Een mooie opdracht’, aldus Pfeifer.

Het practoraat Verschillen Waarderen wordt gefinancierd door acht ROC’s die vallen onder de Federatie Christelijk MBO en Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Dit zijn: Albeda College, Alfa-College, Cibap, Landstede, MBO Utrecht, ROC A12, ROC Friese Poort en ROC Menso Alting.

Artikel delen: