Opheffing Stichting “De Stad Als Theater”

Het bestuur van de stichting “De Stad als Theater” heeft in een vergadering besloten om deze stichting per 15 maart definitief op te heffen. Na de festivals van 2001-2003 en het niet doorgaan van het festival in 2004 is het huidige bestuur aangetreden om de doorstart van het festival “De Stad Als Theater” te realiseren.

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug naar de onder zijn verantwoordelijkheid gerealiseerde festivals in 2005 en 2006 waarbij een toenemend aantal van vele duizenden bezoekers uit stad en wijde omgeving van het festival heeft genoten. Evenzeer overigens als Koningin Beatrix die wij een voorproefje van het festival in 2005 mochten aanbieden ter gelegenheid van haar bezoek in het kader van de viering van haar regeringsjubileum.

“Wij hebben grote waardering voor wat de festivalorganisatie, onder de inspirerende leiding van de festivaldirecteur Henk Huis in ’t Veld met grote creativiteit en kwaliteit heeft gerealiseerd. Ook de enorme inzet van talloze vrijwilligers en kunstenaars was daarbij onontbeerlijk en is door ons zeer gewaardeerd. Dank ook aan alle subsidiegevers en sponsors, die vaak door meerjaren afspraken te maken aangaven vertrouwen in de toekomst van het festival te hebben.”

Het was voor de organisatie dan ook buitengewoon teleurstellend dat de gemeente uiteindelijk in een zeer laat stadium geen subsidie wenste te verlenen voor het festival 2007 en daarmee de financiële en organisatorische basis onder het festival “De Stad Als Theater”wegsloeg. Het bestuur zag zich door dit besluit gedwongen het traject tot opheffing van de Stichting in te zetten.

Belangrijk onderdeel daarbij was het afwikkelen van de financiële verplichtingen van de stichting. Dit is goed verlopen. Het bestuur heeft respect voor alle daarbij betrokken personen en instanties voor hun bereidheid om daaraan mee te werken.

Daarmee is op 15 maart een einde gekomen aan het bestaan van de stichting “De Stad Als Theater”, zonder baten of schulden te hebben en met een slotbalans waarop activa en passiva de waarde “nihil” hebben. Er rest nog slechts de herinnering aan een aantal unieke, spraakmakende festivals van door bezoekers zeer gewaardeerde kwaliteit en originaliteit.

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer