Examenleerlingen Meander College excelleren

Examenleerlingen Meander College excelleren

Zwolle – Afgelopen week bezochten Joris Kuijper en Jort Hautvast (examenleerlingen vwo) de kerncentrale in Borssele. Dit bijzondere bezoek vormt de afsluiting van een energiek avontuur dat een half jaar geleden begon met het schrijven van een profielwerkstuk over kernenergie en energietransitie. Joris en Jort schreven hun werkstuk in het kader van de Innovation Challenge van de TU Eindhoven met als thema: ‘Technologie in 2030’.

 

Hierbij namen ze, de (volgens hen) ideale vorm van kernenergie (opwekking d.m.v. een gesmoltenzoutreactor) als uitgangspunt. De vraagstelling luidde welke rol deze reactor kan spelen in de energietransitie en hoe de psychologische angst rond dit type energie weggenomen kan worden. Uitkomst van het onderzoek is dat kernenergie als backup kan functioneren binnen de energiemix. Het is klimaatneutraal (geen uitstoot), vangt fluctuaties van de zon en wind op en vormt dus een mooie aanvulling op de klassieke, duurzame bronnen.

Wat betreft het wegnemen van de angst werd een oplossing gevonden binnen de esthetiek (architectuur). Wanneer een kerncentrale onderdeel van het landschap vormt, is er een natuurlijke acceptatie.

 

Bovenstaande conclusies vormden voor Jort aanleiding om een opiniestuk te schrijven met als titel ‘Kernenergie redt levens’. Hiermee benaderde hij de organisatoren van de Klimaatmars. Hij zou er graag willen spreken. Het onderwerp paste helaas niet helemaal in het beeld dat de organisatoren  van deze groene mars hadden. Wel werd het stuk hierdoor opgepikt door een journalist en geplaatst in een aantal regionale kranten. Een medewerker van de kerncentrale in Borssele las het artikel en nodigde de twee uit voor een rondleiding. Ondertussen sleepten Joris en Jort de 2e én de publieksprijs van de Innovation Challenge in de wacht. Een topprestatie!

kernenergie redt levens

 

 

Artikel delen: