VVD Zwolle wil Taskforce tegen loverboypraktijken

Loverboys zijn strafrechtelijk moeilijk aan te pakken. Veelal willen slachtoffers geen aangifte omdat ze niet willen erkennen dat er een probleem is. Ze willen hun vriend niet afvallen of schamen zich voor de situatie. Ook zal het feit dat het slachtoffer bij aangifte eerst maar eens moeten bewijzen dat ze zich niet vrijwillig prostitueert een drempel leggen. B&W van Zwolle willen beter inspelen op de praktijken van loverboys en heeft daarvoor diverse thema’s uitgewerkt in een preventieplan. Het preventieplan omvat voornamelijk acties op het gebied van voorlichting, leskisten, projecten en theatervoorstellingen aan scholen, jeugdhulpverlening, opvangcentra en andere belangstellende instellingen.

VVD Zwolle vindt het frustrerend dat zo weinig loverboys echt strafrechtelijk kunnen worden aangepakt en wil daarom vanwege deze slechte pakkans van loverboys – naast  genoemde voorlichting – de strijd tegen de moderne pooierpraktijken over een andere boeg gooien. Jongens, mannen maar tegenwoordig ook meisjes die signalen van loverboy-gedrag vertonen moeten de politie op bezoek krijgen. Bij dat gesprek zijn bij voorkeur ook de ouders aanwezig. Zij moeten een waarschuwing krijgen en daarna ook worden gevolgd door de wijkagent. Het doel hiervan is een schok effect en bewustwording dat er op hen wordt gelet. Hiermee kunnen in een vroeg stadium slachtoffers worden voorkomen.

Als dit ‘ontmoedigingsbeleid’ niet werkt en er nieuwe signalen binnen komen die erop duiden dat de persoon in kwestie zich nog steeds feitelijk bezig houdt met loverboy praktijken, zal een strafrechtelijk onderzoek moeten volgen, vindt de VVD. Signalen van loverboy-gedrag zijn onder meer schoolverzuim, uiterlijk vertoon met veel bling-bling, dragen van dure merkartikelen, opvallende omgang met meisjes, rondrijden met meisjes, connecties met prostitutiecircuits etc.

Om deze dader aanpak te kunnen realiseren zal de VVD in de commissie Bestuur van 25 maart a.s. met een voorstel komen voor het in het leven roepen van een Taskforce die potentiële daders van loverboypraktijken extra en intensieve aandacht gaat geven. Dit moet gebeuren met een directe en duidelijke bejegening door de politie.

Artikel delen:

Reageer