Werkzaamheden Voorsterbrug Zwolle

Werkzaamheden Voorsterbrug Zwolle

Zwolle – Rijkswaterstaat laat de komende periode onderhoud uitvoeren aan de Voorsterbrug in de Hasselterweg in Zwolle. De werkzaamheden vinden plaats tussen 23 april en 24 mei en worden uitgevoerd door aannemerscombinatie BAM-Van den Herik.

 

Het gaat onder andere om werkzaamheden t.b.v. onderhoud en herstel van beton-, asfalt- en conservering. Het werk is bedoeld voor het behoud van de brug zodat deze zijn functie de komende jaren kan blijven vervullen.

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer hinder ondervinden. Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd, concreet betekent dit:
• Autoverkeer houdt in beide richtingen doorgang, maar wordt tijdelijk teruggebracht naar één rijstrook en met een breedtebeperking van maximaal 2,80 m. Ook geldt ter plaatse een snelheidsbeperking.
• Fietsers houden altijd doorgang via de brug.

Mensen met vragen of die meer informatie willen kunnen contact opnemen met Rijkswaterstaat op 0800-8002.

Artikel delen: