Gemeente Zwolle en ROVA starten met innovatieve methode om status verkeersborden te controleren

Gemeente Zwolle en ROVA starten met innovatieve methode om status verkeersborden te controleren

Zwolle – Gemeente Zwolle en ROVA starten met een pilot om het beheer van de Zwolse verkeersborden te  optimaliseren met behulp van data.  Drie voertuigen van ROVA die voor het uitvoeren van reguliere werkzaamheden al in de stad werkzaam zijn,  worden hiertoe uitgerust met camera’s. Deze camera’s gaan de verkeersborden in de stad controleren: ze registreren onder meer of de borden nog schoon en leesbaar zijn, of ze nog op de juiste plek staan en of de borden nog heel zijn of vervangen of verwijderd moeten worden. De pilot duurt circa vier maanden en start op 6 mei.

Het doel van de pilot is om na te gaan of met behulp van data en slimme technologie het beheer van de openbare ruimte geoptimaliseerd kan worden. Op dit moment is er geen gestructureerd proces om de status van de verkeersborden te controleren. Het vervangen of schoonmaken van de borden wordt nu uitgevoerd zodra een medewerker van de gemeente of van ROVA of een bewoner dit signaleert en meldt. 

De nieuwe manier van werken draagt bij aan het doel om de beheerprocessen van de gemeente meer data-gedreven te maken. “Op deze manier weten we beter wat er speelt in de stad, kunnen we efficiënter inspringen op situaties in de stad, sneller handelen, beter sturen en het beheer beter ondersteunen”, legt William Dogger, wethouder Beheer openbare ruimte, uit. “Deze werkwijze sluit volledig aan bij de organisatiedoelstellingen van gemeente Zwolle: innovatief, waarbij we data-gedreven werken en professioneel partnerschap waarbij we onder andere sturen op tijd, geld en kwaliteit”   

Privacy
Privacy is een belangrijk aspect, er wordt daarom zorgvuldig met de privacy van inwoners omgegaan. De gemaakte beelden worden geanonimiseerd door gezichten en kentekens onherkenbaar te maken. Hierdoor zijn mensen en voertuigen niet meer herkenbaar. De medewerkers van ROVA die werkzaam zijn op één van de auto’s krijgen een instructie over wat de camera’s doen en waarvoor ze nodig zijn. De camera’s worden zo ingesteld dat de chauffeurs tijdens hun werk geen extra handelingen uit hoeven te voeren.

Tijdens de pilot onderzoekt de gemeente Zwolle hoe de pilot breder kan worden opgeschaald (meer voertuigen) en welke beheerinformatie mogelijk ook automatisch uit de beelden kan worden gehaald, bijvoorbeeld afval naast containers of losliggende stoeptegels.  

Gemeente Zwolle en ROVA werken in deze pilot samen met Cyclomedia. De pilot is ontstaan vanuit het programma Smart Zwolle. In de alliantie Smart Zwolle werken diverse partners samen aan innovatie.

Artikel delen: