Windesheim bouwt aan ondernemende attitude

Het Windesheim Centre for Entrepreneurship is van start gegaan: daarmee krijgt ondernemerschap binnen en buiten de hogeschool de aandacht die het verdient. Het Centre krijgt een prominente plek op de Campus, bouwt een netwerk op en begint met een Summerschool Ondernemerschap voor studenten.

Ondernemerschap bestaat in alle sectoren van het maatschappelijk veld en dus ook in alle geledingen van Windesheim. Ondernemerschap is meer dan een economische discipline, het raakt aan een ondernemende attitude, die Windesheim wil oproepen bij alle studenten en medewerkers. Het Centre for Entrepreneurship bundelt de vele initiatieven die al bestaan en stimuleert nieuwe ontwikkelingen in met name onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Per School of dienst van Windesheim zullen aanjagers het voortouw nemen om betrokkenen op de Campus en partners in de regio met elkaar te verbinden.

In de komende maanden bouwt het Centre for Entrepreneurship aan dit netwerk van interne en externe betrokkenen, die hebben aangegeven betrokken te willen zijn bij activiteiten rondom ondernemerschap. Binnenkort betrekt het Centre een prominente ruimte in het hoofdgebouw: een fysieke vraagbaak op de Campus.

Studenten met de ambitie een onderneming te starten, worden opgespoord en begeleid. Daarmee is ‘studenten starten’ de eerste van één van de vijf projectlijnen. De inbreng vanuit de hogeschool verloopt via de projectlijn ‘intrapreneurship’, met een sterke netwerkfunctie. In ‘online’ wordt gewerkt aan interactieve informatie en dienstverlening, ondermeer in samenhang met www.startersparaplu.nl.

In ‘network-events’ wordt uitwisseling bevorderd tussen Windesheim en de verschillende externe partijen. Het eerste network-event zal zijn in oktober 2008, waarmee de start van het Centre for Entrepreneurship wordt gemarkeerd. In de projectlijn ‘creatie’ stimuleert het Centre de interdisciplinaire benadering van vraagstukken die om innovatieve oplossingen vragen. Windesheim werkt daarin als kennisinstelling samen met bedrijfsleven, overheden en instellingen.

Eén van de eerste concrete activiteiten van het Centre for Entrepreneurschip is de Summerschool Ondernemerschap, die plaatsvindt van 7 tot 10 juli 2008. Studenten van verschillende opleidingen van Windesheim kunnen daar aan deelnemen. Dit is een gezamenlijk initiatief van ABN Amro en Windesheim, waaraan ook experts van uit het Nederlandse bedrijfsleven meewerken.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer