Informatieavond Kamperpoort

Op donderdagavond 27 maart a.s. worden de bewoners van de Kamperpoort, tijdens een informatiebijeenkomst in de oude brandweerkazerne aan de Harm Smeengekade 13 te Zwolle, geïnformeerd over de voortgang van de herstructureringsplannen Kamperpoort. De plannen worden toegelicht door de gemeente en de verschillende private partijen die de projecten gaan uitvoeren. De avond begint om 19.15 uur en is rond 21.30 uur afgelopen.

De wijk Kamperpoort is ondertussen duidelijk aan het veranderen. De eerste resultaten zijn zichtbaar. Nog zo’n vier jaar en de wijk heeft een compleet andere aanblik. De vernieuwde Kamperpoort wordt een eigentijdse stadswijk voor verschillende bevolkingsgroepen met woningen in allerlei soorten, maten en prijzen. Een wijk waar oude karakters zoveel als mogelijk worden gerespecteerd. Maar ook een wijk met flink wat nieuwbouw, nieuwe architectuur en deels andere bewoners dan voorheen. Een wijk waar mensen niet alleen wonen, maar ook uitgaan en inkopen doen, waar sommigen aan huis werken in moderne woningen met werkplaatsen/ateliers, waar kinderen veilig kunnen spelen.

De sociale component

Samen met bewoners en organisaties heeft de gemeente voor de komende periode extra maatregelen opgesteld om de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk op peil te houden. De maatregelen zijn vooral gericht op bewonersactiviteiten in de recreatieve sfeer, extra jongerenwerk en de onderlinge sociale contacten in de huidige Kamperpoort. De aandacht gaat ook uit naar bewoners die nu tijdelijk buiten de wijk wonen. Voor deze groep zijn er extra mogelijkheden gericht op ontmoeting en ondersteuning. De gemeente is verder samen met de betrokkenen bezig een programma voor de sociale component op te stellen voor de langere termijn, met als uitgangspunt een brede en integrale benadering.

De gemeente en de verschillende private partijen die de projecten gaan uitvoeren, willen belangstellenden op 27 maart tijdens de informatiebijeenkomst nader informeren over de laatste stand van zaken van de deelprojecten, het sociale programma, de aanpak van de herinrichting van het openbaar gebied, de Fenix locatie,  de participatie van de Vogeltjesbuurt, het ´beeld van de nieuwe Kamperpoort´ en de rol van de Stichting Kamperpoorters.

Artikel delen:

Reageer