Zwolle wil intensievere aanpak Generaal Pardon

De gemeente Zwolle wil met een intensiever aanpak voorkomen dat mensen die onder de Generaal-Pardonregeling vallen, langdurig in de uitkering blijven. Met een integrale benadering en extra menskracht worden de voormalige asielzoekers zo snel mogelijk aan werk of een opleiding geholpen. Wethouder Erik Dannenberg: ‘Zwolle loopt landelijk voorop daar waar het gaat om het huisvesten van deze groep. Het mag dan niet zo zijn dat de doorstroming naar werk of een opleiding stagneert.’

De eerste ervaringen wijzen uit dat de groep die onder de Generaal pardonregeling valt te verdelen is in twee groepen. Eén groep bestaat uit mensen die al jaren in Nederland verblijven, vaak met een arbeidsverleden en die de taal redelijk tot goed spreken. Deze mensen zijn relatief eenvoudig te bemiddelen naar werk, bijvoorbeeld via het Werkloket de Lure. De andere groep baart de gemeente zorgen. Dat zijn mensen die minder gemotiveerd zijn om werk te zoeken en waarbij vaak sprake is van verschillende problemen.

Intensieve en geïntegreerde aanpak

De gemeente heeft besloten deze laatste groep intensiever te begeleiden. Voor de groep jonger dan 27 jaar wordt een klantmanager inburgering toegevoegd aan het team van het Jongerenpunt voor werk, opleiding en inkomen (de Lure).  Met de hulp van een re-integratiecoach wordt de jongeren zo snel mogelijk aan een gepaste opleiding geholpen of een geschikte werkplek. Extra alert is men op jongeren die, nadat ze een studie zijn begonnen, dreigen uit te vallen. De samenwerking van het Jongerenpunt met het team leerplicht van de gemeente voorziet daar al in.

Voor personen vanaf 27 jaar wordt een nieuw team samengesteld met re-integratieconsulenten en een klantmanager inburgering. Nadat voor deze mensen huisvesting en een uitkering is geregeld, start de begeleiding naar werk. Zo nodig vindt er afstemming plaats met Tactus verslavingszorg, RIAGG en het Vluchtelingenwerk om adequate hulp te bieden bij de verschillende problemen.

Huisvesting asielzoekers

Het kabinet heeft de provincies en de gemeenten een taakstelling opgelegd in het huisvesten van asielzoekers. Uit onderzoek van de Taskforce Huisvesting Statushouders blijkt dat de gemeente Zwolle behoort tot een van de toppers. Inmiddels zijn 91 van de 101 mensen in Zwolle gehuisvest met nog 22 maanden te gaan. De provincie Overijssel staat tweede op de landelijke lijst na Zeeland. Naast deze taak heeft de gemeente ook de taak deze groep mensen zo snel mogelijk te integreren. Een opleiding en werk dragen daar in hoge mate aan bij.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Goed bezig in Zwolle. Zorgen dat er zo veel mogelijk voormalige asielzoekers werk krijgen. Hier is inderdaad lastig mee om te gaan

    mensen die minder gemotiveerd zijn om werk te zoeken en waarbij vaak sprake is van verschillende problemen.

    Maar volgens mij worden er bij autochtonen ook hoe langer hoe meer prikkels (ook financiële) gegeven aan ongemotiveerden. Zal bij deze groep toch ook effect moeten hebben. Van die verschillende problemen heb ik geen idee.


    ⚠️ Meld

Reageer