Eerste fase nieuwe Herberg afgerond

Over de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het schetsontwerp voor de Herberg is men het eens: de initiatiefnemers van de Herberg, de klankbordgroep en de gemeente. Eind februari is het ontwerp tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd aan belangstellenden. Daarmee is een eerste fase afgerond en starten de fases van ontwerp en voorbereiding. Voor de voorbereidingen vraagt het college van B en W de Raad een krediet vrij te maken van € 73.600,–

Stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn eisen die de gemeente stelt aan het bouwplan: de bebouwingsgrenzen, het bouwvolume, de groenvoorzieningen en de logistiek zoals de entree, de toegangsroutes en de parkeervoorziening. Voor het verdere ontwerp van het gebouw zijn de initiatiefnemers van de Herberg verantwoordelijk. Bij de ontwikkeling van het bouwontwerp en het inrichtingsplan worden de gemeente en een klankbordgroep van vertegenwoordigers van bedrijven en bewoners, nauw betrokken.

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om de grond bouwrijp te maken, overleg te voeren met de klankbordgroep en het opstellen van een beheersplan. Voor onder andere de begeleiding van de projectgroep, de klankbordgroep en de communicatie vraagt het college de Raad een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

De start van de bouw van de nachtopvang voor dak-en thuislozen aan de Nijverheidstraat zuid is na de bouwvak met het bouwrijp maken van de locatie. De nieuwe Herberg wordt naar verwachting medio 2009 in gebruik genomen.

Artikel delen:

Reageer