Roche Dialogue Zwolle: Nu in gesprek over de zorg van de toekomst

Roche Dialogue Zwolle: Nu in gesprek over de zorg van de toekomst

Zwolle – Op 9 mei vindt de vierde Roche Dialogue plaats. Tijdens de dialogen komt een divers publiek bij elkaar om ideeën uit te werken met als doel gepersonaliseerde zorg dichterbij te brengen. Ook vertellen verschillende sprekers over hun werk op het gebied van personalised healthcare.

Volgens Professor Rolf Sijmons, een van de sprekers, moet de focus in de geneeskunde verschuiven van genezen naar preventie. Personalised medicine zou ook personalised preventie moeten zijn. Deze gedachtegang vraagt om een nieuwe inrichting van ziekenhuizen, maar ook de opleiding tot arts zou daardoor veranderen. Wat moet er gebeuren om deze verschuiving te realiseren? Spreker Petra Hes, lid van het patiëntenexpertiseteam van Stichting Ikone, vertelt hoe zorginnovatie haar heeft geholpen in haar revalidatie en wat zorg op maat betekent voor patiënten.

Op 9 mei wordt gesproken over deze en andere onderwerpen die het thema personalised healthcare raken. Na het succes van de eerste drie Roche Dialogues in Amsterdam, Eindhoven en Utrecht vindt de vierde Roche Dialogue plaats in Zwolle. In het eerste deel van de middag zijn inspirerende verhalen over personalised healthcare te horen. In het tweede deel wordt onder leiding van moderatoren aan de slag gegaan met de dilemma’s die zich rond dit thema voordoen.

De Roche Dialogues worden georganiseerd voor een breed publiek, waaronder zorgverleners, ziekenhuisbestuurders, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en healthtech bedrijven.
De vierde Roche Dialogue vindt plaats op donderdag 9 mei bij Brainz in Zwolle. De sprekers zijn:

Rolf Sijmons, hoogleraar Medische Translationele Genetica en hoofd Ontwikkeling en Innovatie afdeling Genetica, UMC Groningen
Petra Hes, ervaringsdeskundige en lid patiënten expertiseteam Stiching Ikone
Albert van den Berg, hoogleraar Nanofluides voor Lab en Chip Technologie, Universiteit Twente
Jeroen Kemperman, Senior Manager Strategie & Business Development, Zilveren Kruis
Henri ter Hofte, Associate lector ICT Innovatie in de zorg, Hogeschool Windesheim

Kijk voor meer informatie over de sprekers en voor aanmelding op roche.nl/rochedialogues.

De volgende Roche Dialogues is op 3 oktober in Rotterdam.

Artikel delen: