Zwolse woonwagenbewoners willen meer staanplaatsen

Zwolle – Maandagavond pleitte Aleida Slof namens de Zwolse woonwagengemeenschap bij de gemeenteraad voor uitbreiding van het aantal staanplaatsen. Vorig najaar hebben woonwagenbewoners in de Bellinistraat in Holtenbroek gedemonstreerd voor 250 nieuwe staanplaatsen in Zwolle.

Hoewel het contact met de gemeente Zwolle volgens Aleida Slof goed verloopt, is het volgens haar belangrijk dat er zowel voor de woonwagenbewoners als gemeente Zwolle een bewonerscommissie is, die als aanspreekpunt kan dienen. In Zwolle is elke woonwagenlocatie vertegenwoordigd in de bewonerscommissie. Het overleg met de woningbouwcorporaties, die eigenaar en beheerders van de woonwagenlocaties zijn, verloopt moeizaam: “Het vertrouwen is behoorlijk zoek.” Ook een recent voorstel van wethouder Ed Anker over de wijze van toewijzing van standplaatsen kan niet op instemming rekenen van de woonwagenbewoners.

De bewonerscommissie wil meer staanplaatsen, omdat er nu hier en daar illegaal gewoond wordt in schuren en loodsen en op sommige locaties meer wagens staan dan officieel is toegestaan, hoewel die wel zijn aangesloten op het elektriciteits- en gasnet. De gemeente lijkt deze situaties te gedogen.

Voormalige woonwagenbewoners die nu in een burgerwoning wonen willen graag terug naar een woonwagenlocatie, omdat ze zich daar veel prettiger voelen. “We willen onze woonwagencultuur beschermen en doorgeven aan de volgende generaties.” Het organiseren van kinderactiviteiten op de locaties is daarbij belangrijk. Ook willen sommige bewoners graag grond kopen om zelf een woonwagen te kunnen plaatsen.

Aleida Slof gaf aan dat er niet alleen behoefte is bestaande locaties uit te breiden zodat families bij elkaar kunnen staan, maar er ook nieuwe woonwagenlocaties worden ontwikkeld in de nieuw te bouwen stadswijken. De bewonerscommissie wil zorgen voor een nette leefomgeving op de locaties. “Wellicht kunnen we doorgroeien naar een vereniging, waar woonwagenbewoners lid van kunnen worden.”

Tussen de regels door laten de woonwagenbewoners ook blijken dat ze last hebben van de vooroordelen, die er over hen leven en dat ze behoefte hebben aan acceptatie en respect voor hun levenswijze. “Woonwagenbewoners zijn niet allemaal lieverdjes, maar dat zijn ze ook niet allemaal in de burgermaatschappij.”

Artikel delen: