Buurt en De Wendakker kunnen “Samen Leven”

Buurtbewoners van het Veldbeemdgras, Timoteegras en Liesgras hebben afgelopen dinsdagavond overleg gevoerd met de directie en MedezeggenschapsRaad van De Wendakker over een verkeersveilige oplossing voor de tijdelijke huisvesting in de zogenaamde “reservedriehoek” in het centrum van Stadshagen.

Het gesprek was een vervolg op een eerder gesprek van vorige week. Het verliep in een positieve en constructieve sfeer. Voor beide partijen staat een verkeersveilige situatie voorop. Dat houdt in dat men tot de gezamenlijke conclusie is gekomen dat de geplande brug in het verlengde van de Liesgras en op het Veldbeemdgras niet moet worden aangelegd. Daarnaast is er een nieuw gezamenlijk voorstel uitgewerkt door de bewoners, MR en directie, waarbij er optimaal gebruikt wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur. Uitgangspunt daarbij blijft vestiging van de tijdelijke uitbreiding op de “reservedriehoek”. Woensdagavond is dit voorstel gezamenlijk gepresenteerd aan de gemeente, die het idee positief oppakte. Daarbij moet worden benadrukt dat een aantal punten verder moet worden onderzocht, alvorens duidelijk wordt of het gezamenlijke voorstel haalbaar is.

Zowel buurtbewoners, MR als directie waarderen de snelheid waarmee de gemeente op het initiatief heeft gereageerd. De verwachting is dat in de eerste week van april de haalbaarheid van het voorstel duidelijk wordt.

Buurtbewoners, MR als ook de directie onderstrepen, dat met de gesprekken het motto “Samen Leven” in de wijk Stadshagen op zeer constructieve wijze wordt ingevuld.

Artikel delen:
Reacties 48
 1. Tsja…
  Toch mooi om als bewoner van de Belverderelaan via via te mogen vernemen dat het verkeersprobleem door deze samenlevingsovereenkomst nu bij ons voor de deur wordt neergelegd.  ⚠️ Meld

 2. Ahum…
  Wat een toestanden om een school van circa 100-150 kinderen voor enkele maanden, waarbij een school “slechts” beperkt wordt bezocht en ook nog vele vakantie’s kent.

  Na deze periode herrijst daar een uitbreiding winkelcentrum met hoogbouw voor enkele duizenden bewoners, extra vrachtverkeer voor toelevering van de extra winkels, nog meer winkelende mensen die de hele dag, het hele jaar door (en ja omwonenden… ook in het weekend op zaterdag) voor drukte zullen zorgen. Volgens mij kun je maar beter hopen dat de school daar komt en dat het beleid van de gemeente blijft. Dan weet je zeker dat je nog 4-5 jaar uitzicht hebt. ;D

  Enne, wonen in de buurt van een winkelcentrum is een eigen keuze. Heb z’n voordelen, heb z’n nadelen.


  ⚠️ Meld

 3. Vanzelfsprekend: het is allemaal erg makkelijk te relativeren (zeker als je ook nog een beetje overdrijft in de relativatie) als het niet recht voor je neus gebeurt.

  Er is een groot verschil tussen bekende plannen, waarvan evenzo bekend is dat het voorlopig nog niet wordt uitgevoerd, en overrompeld worden door een tijdelijke situatie die direct tot overlast leidt, zonder uitgebreid voortraject en goed overleg met alle belanghebbenden.

  Ik snap gewoon niet helemaal waarom het probleem van één groep mensen opgelost moet worden door het te verschuiven naar een andere groep mensen die er in oorsprong helemaal niks mee te maken hebben.

  En nog belangrijker: ik snap niet dat de gemeente ons daarover niet gewoon inlicht. Na het eerste plan is het namelijk vanuit de gemeente helemaal stil gebleven richting de (meeste) bewoners aan de belvederelaan, terwijl het toch allemaal recht voor onze deur gaat gebeuren…


  ⚠️ Meld

 4. NB: met het eerste plan kon ik overigens wel leven (vandaar daartegen geen bezwaar gemaakt), maar ik begrijp de reactie van de bewoners van het op die plannen Veldbeemdgras ook.


  ⚠️ Meld

 5. Hoeist?
  @ jf. Ben omwonende, jij ook blijkbaar. Maakte ook in 1e instantie geen bezwaar: prima toch en we wisten dat er wat zou komen. Tijdelijkheid natuurlijk ff goed vastleggen! Maar dat 2e plan was een dom plan alleen al om de verkeersveiligeheid van fietsers en kruisende auto’s midden in Pad en Tuin. Ook op die dam zit volgens mij geen omwonende te wachten. Maar ik lees hier van alles en hoor zelf niets weer???? Mijn 1e reactie was dan ook cynisch (ik weet nixxx van samenwerking onderling). Hoef ook niets van samenwerking onderling te weten maar ik vertrouwde er door bovenstaande tekst wel op dat het goed kwam.

  Zowel buurtbewoners, MR als directie waarderen de snelheid waarmee de gemeente op het initiatief heeft gereageerd. De verwachting is dat in de eerste week van april de haalbaarheid van het voorstel duidelijk wordt

  Hoe hangt de vlag er nu voor? Is een driehoeksoverleg niet beter als een overleg MR en buurt? Reken er maar op dat de gemeente ook zsm van dit verhaal af wil!


  ⚠️ Meld

 6. Beste jf,

  Als ik het van de vertegenwoordiging van de Veldbeemdgras etc. goed heb begrepen, luidt het voorstel de tijdelijke school naast de huidige barakken (apotheek, makelaardij) neer te zetten. Dan kunnen ouders o.a. gebruik maken van de huidige parkeerplaatsen van het winkelcentrum. Daar zal het gemotoriseerd op- en afhaalverkeer zich (hopelijk) concentreren. Gedachte daarachter was de veronderstelling dat de bewoners van het winkelcentrum een eigen parkeergelegenheid hebben en toch ingesteld zijn op gebruik van de openbare parkeerplaatsen door anderen.

  Om een inschatting te kunnen maken, hoor ik graag uw bezwaren. Los van het bezwaar tegen de manier waarop de procedure op dit moment verloopt (ik ben graag oplossingsgericht bezig). En of u hebt nagedacht over alternatieven.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen


  ⚠️ Meld

 7. Dit vind ik nou weer jammer Martijn: je weet niet eens ZEKER of jf ook een omwonende is….
  Je weet niet of ie net als de rest van de buurt denkt……(zoals wij bijvoorbeeld)
  Weet je wel hoeveel huizen omwonend zijn……
  Weet je of ze 1 of 2 zegsmannen hebben……
  Weetje of hij 1 van de 2 is? Ik niet!
  Bovendien als ie dat wel is wat het wel zo fatsoenlijk geweest zich als zodanig bekend te maken lijkt mij!

  Toch zeg jij:

  Om een inschatting te kunnen maken, hoor ik graag uw bezwaren. Los van het bezwaar tegen de manier waarop de procedure op dit moment verloopt (ik ben graag oplossingsgericht bezig). En of u hebt nagedacht over alternatieven.

  Hij is jou man blijkbaar en als jullie het samen eens zijn is er geen probleem meer?
  Ik had het over een 3hoeksoverleg. Met 3 man vergaderen is meer als zat lijkt me:
  De wijkmanager of wijkwethouder of beide (dan wordt het 4) 1 van de buurt en 1 van de Wendakker. Moet jij eens kijken hoe snel ze eruit zijn.

  Maar goed jf=vast niet Jan Franssen en zal wel CDA stemmen. ja mensen, dat is OOK politiek


  ⚠️ Meld

 8. Volgens mij weet ik ook niet zeker of jij een omwonende bent, Dick. 😉
  Overigens, waarom zou ik twijfelen aan de status van omwonende van jf?
  Ik hoor graag alle voors en tegens.
  Heb uitgebreid gesproken met de heer Miedema (vertegenwoordiging Veldbeemdgras). Vind hun verhaal/oplossing plausibel, maar net als de heer Miedema ben ik benieuwd naar reacties van de centrumbewoners en de bewoners in het verlengde van de Belvederelaan (Bermzegge én deel Veldbeemdgras) op het alternatief. Het is hoor/wederhoor, volledig geïnformeerd willen zijn; hoort ook bij volksvertegenwoordiging.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen


  ⚠️ Meld

 9. Klopt, weet je ook niet zeker. Maar als je bijvoorbeeld naar iemands mailadres vraagt ben je al heeeeel ver. Het zal wel goed van je bedoeld zijn maar het gaat mij erom Martijn dat je denk ik met de vertegenwoordiging van de omwonenden moet praten. JF heeft niet de indruk te geven dat te zijn.

  Kijk: Dat is de goede! Mijn mening ken je, ik hoor bij deze groep

  en de bewoners in het verlengde van de Belvederelaan (Bermzegge én deel Veldbeemdgras) op het alternatief.

  En sorry dat ik het zeg, het is ook wintertijd geweest, maar ik heb het er niet met buren zelfs niet met mensen verderop over gehad.

  Mijn mening die ik volgens mij met JF deel is dus: 1e voorstel: geen bezwaar wél erg duidelijk zeggen en vastleggen hoe tijdelijk tijdelijk is. 2e voorstel: belachelij: heb vanmorgen de argumenten genoemd. Maar hoor je als Cda ook De Wendakker wel?
  Ik suggereer niets maar zoals je weet Martijn klagen mensen tegenwoordig wel errug snel. En kan iets erg makkelijk worden overdreven.

  Bijvoorbeeld: misschien neemt de parkeerdruk voor het huis iets toe? Niet zo erg lijkt me de straten zijn breed zat en net niet lang genoeg om veel snelheid te maken. Als Ronald Revenberg toch nog op dat FC Verhaal reageert, ben ik benieuwd wat hij vindt. Hij is immers ten tijde van “De Knip” persoonlijk komen kijken.  ⚠️ Meld

 10. Overleg?
  Anders Martijn, doen we onder jou leiding een avondje Cultuurhuis.
  Ilse heeft vast nog wel ergens 1,5 tot 2 uur ruimte. Uurtje of 1.5 wie niet komt heeft geen stem, nodig een afgevaardigde van de school en desnoods 1 van de MR uit. Onze hele goede wijkmanager Bert Michel en dan komen we heel ver!!


  ⚠️ Meld

 11. Zo heb je nooit contact via weblog en zo een hele reeks aan wisselingen.

  Dick,
  Ter info over hoe de vlag erbij hangt: Wendakker, Gemeente en omwonenden die vertegenwoordigt worden door de heer Miedema hebben een driehoeksoverleg. Er wordt serieus onderzoek gedaan naar het alternatief. Gekeken wordt naar de problematiek rondom waterhuishouding en ophoging van de beoogde plek. Daarnaast wordt gekeken naar verkeersdruk op kruispunt Veldbeemgras/Bermzegge (beperken van parkeermogelijkheden voor ouders van Stadshagen Noord die met de auto naar Wendakker willen, mogelijk instellen parkeerverbod en handhaving), verduidelijking kruising met fietspad en snelle beplanting om zicht op barakken te breken.

  Alleen de input van de omwonenden centrum en veldbeemdgras/Bermzegge ontbreekt nog. Dat komt waarschijnlijk omdat zij nog niet officieel geïnformeerd zijn over het alternatief (er is immers nog onderzoek gaande óf het alternatief haalbaar is). En zonder officieel geïnformeerd te zijn, hebben die omwonenden zich misschien nog niet kunnen organiseren.

  Daarnaast is zeker sprake van tijdelijkheid. Als de Schatkamer aan de Belvederelaan is opgeleverd en deze school zijn intrek heeft genomen, zal de tijdelijke dependance van de Wendakker de oude plek van de Schatkamer innemen. Verwachte periode van tijdelijkheid zo’n twee jaar na begin nieuwe schooljaar. Maar die periode is mede afhankelijk van de afloop van de procedure rondom de ‘Kiss-and-Ride’ bij de Schatkamer. Zoals je elders op dit weblog kunt lezen, heeft ook die situatie onze aandacht. Binnenkort zal de gemeenteraad (op voorstel van het CDA) ook over die situatie gaan praten. Jammerlijke in dat geval is dat de toekomstige omwonenden én bij gemeente én bij school geen gehoor lijken te krijgen om te komen tot een effectief driehoeksoverleg en mogelijk alternatief. Daar proberen we wat schot in te krijgen.

  Voldoende info dacht ik zo.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen  ⚠️ Meld

 12. OK

  Ter info over hoe de vlag erbij hangt: Wendakker, Gemeente en omwonenden die vertegenwoordigt worden door de heer Miedema hebben een driehoeksoverleg.

  dan weet ik daar nu van. Maar wie zegt wat Miedema zegt en vindt dat wij het daar mee eens zijn? Wij zijn nergens over gevraagd er is ons alleen 2x een handtekeningenlijst onder de neus gedrukt. Maar goed hij en zijn buuf zijn initiatiefnemers, ik vind het wel goed. Lees wel wat er uitkomt, maar over die samenwerking…… Als wij het er niet mee eens zijn zetten we wel voor de 3e keer een handtekening toch?

  snelle beplanting om zicht op barakken te breken.

  Benieuwd over wiens zicht we het hebben……..

  KLOPT:

  Alleen de input van de omwonenden centrum en veldbeemdgras/Bermzegge ontbreekt nog. Dat komt waarschijnlijk omdat zij nog niet officieel geïnformeerd zijn over het alternatief (er is immers nog onderzoek gaande óf het alternatief haalbaar is). En zonder officieel geïnformeerd te zijn, hebben die omwonenden zich misschien nog niet kunnen organiseren.

  1 van mijn enige punten is dat ik hier niet van hou:

  Verwachte periode van tijdelijkheid zo’n twee jaar na begin nieuwe schooljaar. Maar die periode is mede afhankelijk van de afloop van de procedure rondom de ‘Kiss-and-Ride’ bij de Schatkamer. Zoals je elders op dit weblog kunt lezen, heeft ook die situatie onze aandacht.

  HARDE DATUM met een marge van hooguit een halfjaar. Anders kennen we het wel weer!

  Dit vind ik ongelooflijk

  toekomstige omwonenden én bij gemeente én bij school geen gehoor lijken te krijgen om te komen tot een effectief driehoeksoverleg en mogelijk alternatief.

  Als je met 3 partijen iets wilt bereiken moet je overleggen of je wilt of niet! Bij de gemeente? Bij de wijkwethouder dus niet??????

  Bij de school niet??????
  Da’s helemaal simpel op te lossen: Of jullie werken mee en we hebben binnen 2 maand een afspraak, dit nog voor de zomervakanties zal zijn…..of op deze locatie gaat wat anders komen. Kom nou wij hebben hun niet nodig! Zij onze medewerking en volgens mij is er in de buurt haast geen tegenwerking….zie boven. Behalve natuurlijk (spreek alleen voor mezelf) als men zich zo opstelt.


  ⚠️ Meld

 13. Vooropgesteld: ik ben maar een simpele omwonende, géén vertegenwoordiger van andere omwonenden. 😉

  Het verhaal is duidelijk: er is blijkbaar structureel en constructief overleg tussen de school, de gemeente en de (vertegenwoordiging van) de omwonenden die wél geprotesteerd hebben tegen het eerste plan. Dat is een goede zaak.

  Ik begrijp ook best dat er eerst wat opties worden bekeken voordat een en ander met de buurt gedeeld wordt, maar als ik deze berichtgeving lees, heb ik het gevoel dat de gemeente en de school denken hiermee een variant in handen te hebben waar alle omwonenden mee kunnen leven. En dat terwijl er slechts met de vertegenwoordiging van een klein deel van de omwonenden is gesproken. En juist de mensen die het meest ‘last’ krijgen van deze nieuwe variant, nauwelijks of niet zijn vergegenwoordigd, laat staan geïnformeerd…

  Dat maakt de kans op teleurstelling voor met name de school alleen maar groter. Want ik kan me voorstellen dat bij officiele publikatie van dit derde plan een ander deel van de omwonenden bezwaar aantekent. Met wéér vertraging tot gevolg, en (terechte) boosheid van de school. Dat had voorkomen kunnen worden door de buurt wél op de hoogte te houden, ook van de ideeën en plannen.

  Het gaat mij er niet om om de school te weren, maar om een oplossing waar echt alle omwonenden van op de hoogte zijn en mee kunnen leven.

  Laten we eerlijk zijn: het is van den zotte dat ik hier op een weblog binnen een halve dag meer informatie krijg over de stand van zaken, dan ik sinds de eerste aankondiging van de gemeente heb gehad.

  Ik hoop dat de gemeente alsnog snel de rest van de omwonenden op de hoogte stelt van de plannen en zich open stelt voor de mening van die bewoners. Op mijn mail aan de gemeente over dit onderwerp heb ik helaas nog geen antwoord gehad…

  (ps: ik stem geen CDA).  ⚠️ Meld

 14. NB: alternatieven…

  Qua verkeer blijft het lastig. Wees ervan bewust dat de belvederelaan voor auto’s doodlopend is, maar voor fietsers niet. Helaas zijn er nogal wat binnen beide groepen die zich daarvan niet bewust (willen?) zijn. Het gaat dan ook regelmatig bijna mis op het punt waar de auto’s moeten keren en de fietsers van beide kanten door kunnen rijden.

  Dat wordt er niet beter op, want door de komst van de school zal het kerende autoverkeer toenemen, en het fietsverkeer aan precies de verkeerde kant van de weg (op het einde van de draai van de auto’s) ook. Bovendien denk ik dat het verkeer precies in de draai op gaat hopen door stilstaande auto’s bij halen en brengen.

  Qua uitzicht (een mooier uitzicht speelt natuurlijk wel mee) zou het voor ons sowieso prettiger zijn als de school achter de nu al aanwezige noodgebouwen wordt geplaatst. Het schoolplen zou daaromheen kunnen worden geplaatst. Halend en brengend autoverkeer zou op het echte brede stuk van de parkeerplaats kunnen worden afgewikkeld, zodat het overige verkeer (inclusief fietsers) er minder last van heeft en er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Je houdt het stilstaande verkeer uit de draai aan het einde van de straat.

  Maar goed, zoals Dick terecht opmerkt lijkt het me beter met mensen te praten die allen kunnen vertegenwoordigen, want misschien zijn mijn buren het wel helemaal niet met mij eens.

  Daartoe moet er eerst informatie naar alle betrokkenen, zoals ik zei.


  ⚠️ Meld

 15. Helemaal raak jf:

  Dat maakt de kans op teleurstelling voor met name de school alleen maar groter.

  en

  Laten we eerlijk zijn: het is van den zotte dat ik hier op een weblog binnen een halve dag meer informatie krijg over de stand van zaken, dan ik sinds de eerste aankondiging van de gemeente heb gehad.
  Ik hoop dat de gemeente alsnog snel de rest van de omwonenden op de hoogte stelt van de plannen en zich open stelt voor de mening van die bewoners.  ⚠️ Meld

 16. Dit vind ik trouwens wel een juweeltje:

  Dan kunnen ouders o.a. gebruik maken van de huidige parkeerplaatsen van het winkelcentrum. Daar zal het gemotoriseerd op- en afhaalverkeer zich (hopelijk) concentreren. Gedachte daarachter was de veronderstelling dat de bewoners van het winkelcentrum een eigen parkeergelegenheid hebben en toch ingesteld zijn op gebruik van de openbare parkeerplaatsen door anderen.

  Zoals elk weldenkend mens zal begrijpen is het nogal kort door de bocht om ervan uit te gaan dat een veronderstelling ook meteen waar is…  ⚠️ Meld

 17. Waar ik naar toe wil? Puur het feit dat er al verder wordt gewerkt aan het plan dat is gebaseerd op deze veronderstelling, geeft aan dat het inmiddels is verworden tot uitgangspunt. Voor sommigen is dat vrijwel hetzelfde als ‘de waarheid’.

  Extra vreemd vind ik het in deze context, omdat er wordt verondersteld dat wat een heleboel bewoners bewijsbaar niet zo leuk vinden (parkeer- en verkeersoverlast voor de deur), door andere bewoners ineens wel prima zou worden gevonden.

  Enfin: ik zit nog steeds te wachten op bericht van de gemeente.


  ⚠️ Meld

 18. Martijn = CDA?

  En Dick, bedankt!

  Sorry, maar waarvoor ook alweer? Oh voor “politiek geneuzel” tja….zie ook het topic van de VVD. zucht.

  En dan jf als je dat bericht van de gemeente hebt (je kunt ze mailen en bellen trouwens) wat dan? Is die Miedema geen aanspreekpunt van de bewoners?


  ⚠️ Meld

 19. Bedankt Sil. nog weer anders als ik verwacht had. Maar kan me er wel in vinden. School verwacht 1,5 jaar te blijven; de bouwvergunning is voor een periode van 3 jaar. Neem aan dat ze voor die andere 1,5 jaar er niet zo maar iets heel verschrikkelijks in mogen zetten. Wat wel en wat niet zal toch wel in de tekst van de bouwvergunning benoemd zijn.


  ⚠️ Meld

 20. Tsja, het begrip tijdelijk is bij gemeenten redelijk vloeibaar, ook als er vaste termijnen worden genoemd. De meeste scholen in Zuid zijn ook tijdelijk. Maar goed.

  Ook hier is de brief binnengekomen, plan inderdaad precies zoals ik vorige week al begrepen had. Met de verkeersafwikkeling precies voor onze deur, en de bedenkingen die ik daarbij heb. Gelukkig heeft de gemeente dat ook onderkend, aangezien het onderzocht wordt.

  De publikatie deze week even afwachten, de gegevens inzien en een zienswijze indienen om in ieder geval dat verkeerspunt heel duidelijk op de agenda te krijgen en te houden.

  Ben blijkbaar niet de enige geweest die meneer Koop heeft gemaild, aangezien hij niet alle mails persoonlijk kan beantwoorden 😉 Ik vermoed dus dat we ook niet de enigen zullen zijn die er iets over zullen zeggen langs formelere weg. Kortom: er volgt waarschijnlijk nog een zelfde ronde, alleen nu met bewoners van de andere kant van de driehoek. Er blijft nog één kant van de driehoek over zo en daar staan maar twee woningen… ;D


  ⚠️ Meld

 21. Zucht, gaan we weer. Gelijk weer oordelen en gelijk een zienswijze indienen terwijl hij nog niet eens volledig is geinformeerd. jf, ga je ook even naar de school en je eigen zorg uitleggen! Denk alsjeblieft eerst eens goed na voordat je stappen zet en de boel wederom gaat vertragen. Ga navraag doen over grote van de school, te verwachten auto’s e.d. Het zijn in eerste instantie 5 klasjes, nog geen 100 kinderen. Mijn ervaring is dat minder dan 10% de auto pakt. Hoeveel verkeer denk je dat er komt in dat doodlopende stuk?
  Ga aljebieft even nadenken over de impact op de school en bij de kinderen voordat je dwars gaat liggen bij de gemeente. Een andere optie is een tijdelijke locatie aan de andere kant van Stadshagen! Oversteken over diverse drukke straten? Een beter alternatief? Met bussen naar het centrum? En dan ga jij oordelen over problemen van een potentiele automobilist die eventueel moet draaien omdat hij verkeerd is gereden? Ik steun het huidige voorstel van harte en hoop dat deze waanzin snel voorbij is.

  Syl. >:(


  ⚠️ Meld

 22. Beste Syl. Ik snap je problemen, maar ik denk dat je bij de gemeente moet zijn. Die had het al eerder ook aan ons moeten voorleggen.

  Nogmaals: het gaat me er niet om de school op deze plek te weren, maar het kan beter dan dit.

  Ik ga echt niet iets voor lief nemen, omdat een ander dan van zijn probleem af is. Zo werkt het niet in deze wereld, tenminste niet zonder netjes overleg.  ⚠️ Meld

 23. Oh, en lees mijn bijdragen van vrijdag even, dan snap je dat wat mij betreft een kleine aanpassing al voldoende zou zijn. 🙂


  ⚠️ Meld

 24. Persbericht Medezeggenschapsraad Wendakker:

  De Medezeggenschapsraad en de directie van de Wendakker en buurtbewoners van de Veldbeemdgras en omgeving hebben in de afgelopen weken constructief gewerkt aan een nieuw plan voor de bouw van een tijdelijk schoolgebouw naast het Winkelcentrum Stadshagen aan de Belvéd?relaan. De gemeente gaat akkoord met het plan en dient deze week de bouwaanvraag in. Het nieuwe plan stelt de verkeersveiligheid centraal. Als alles meezit, kan de school voor de start van het nieuwe schooljaar een aantal groepen verhuizen naar deze locatie. Hiermee komt een einde aan de opstapeling van noodoplossingen aan de Vuurtorenstraat.

  Het tijdelijke schoolgebouw komt direct tegenover de laatste groep parkeerplaatsen te liggen aan de Belvéd?relaan. Het gebouw wordt zo gesitueerd dat de route van het verkeer op deze plek niet wijzigt en er geen onveilige situaties en overlast voor de buurt ontstaat. Omdat de school verwacht dat de meeste leerlingen en ouders lopend of met de fiets zullen komen, wordt voorzien in voldoende fietsenstallingen. Bovendien kunnen ouders gebruik maken van de al aanwezige parkeervoorzieningen aan de Belvéd?relaan.

  De Medezeggenschapsraad heeft 20 maart jl. haar zorg en teleurstelling uitgesproken over het bericht dat de bouw van de tijdelijke school aanzienlijke vertraging ging oplopen. De school heeft al vanaf januari 2006 aangegeven omstreeks deze tijd het sterk groeiende aantal leerlingen niet meer te kunnen huisvesten. Inmiddels is een van de twee speellokalen opgeofferd voor een kleutergroep en op het schoolplein staat een noodlokaal dat qua veiligheid en comfort slechts acceptabel was voor een zeer korte tijd. De vertraging werd veroorzaakt door de zienswijzen die door de buurtbewoners van het Veldbeemdgras e.o. zijn ingediend tegen de bouw op de locatie naast het winkelcentrum. Zij maakten bezwaar vanwege de verkeers- en parkeeroverlast die in hun buurt zou ontstaan. De buurtbewoners, MR en directie van de Wendakker hebben vervolgens een aangepast plan gemaakt, dat deze overlast voorkomt en dat tegemoet komt aan de zorg voor de verkeersveiligheid. De gemeente heeft adequaat op de constructieve samenwerking tussen buurt en school gereageerd. Het plan is getoetst op haalbaarheid en deze week dient de gemeente de bouwaanvraag in.  ⚠️ Meld

 25. Persbericht bewoners:

  Bewoners akkoord met tijdelijke huisvesting Wendakker op ⤽reservedriehoek⤝ Stadshagen

  Gemeente van start met alternatief plan bewoners, MR en directie Wendakker voor tijdelijke huisvesting

  De 52 bewoners van het Veldbeemdgras, Liesgras en Timoteegras, die zich hadden verenigd om bezwaar te maken tegen de extra kruising in het Veldbeemdgras en op De Overtoom, zijn akkoord gegaan met het gezamenlijke voorstel dat in samenwerking met de MR en directie van De Wendakker is uitgewerkt. De gemeente heeft het plan positief opgepakt en ondertussen de stappen gezet om binnen afzienbare tijd de tijdelijke school van De Wendakker klaar te hebben.

  De tijdelijke school wordt gehuisvest aan de Belved?relaan. Daarbij is er ruime gelegenheid veilig te parkeren. Verwacht wordt dat veel ouders hun kinderen met de fiets naar school brengen. Vandaar dat er ook ruim voldoende fietsenstallingen worden voorzien.

  ⤽Wij zijn erg blij met de open en constructieve sfeer die er heerste tijdens de gesprekken met de MR van de Wendakker en de directie. Het resulteerde in een nieuw gezamenlijk voorstel naar de gemeente voor de tijdelijke huisvesting, waarbij de verkeersveiligheid niet in het geding komt. Ook de gemeente heeft razendsnel gereageerd op het gezamenlijke initiatief. Dat is een compliment waard.⤝, aldus Gosse Klaas Miedema, woordvoerder namens de bewoners.

  Van de gemeente wordt nog wel verwacht dat ze enkele maatregelen neemt om de verkeersveiligheid bij de fietsbrug ter hoogte van de Bermzegge en het Veldbeemdgras te vergroten. Gosse Klaas Miedema vervolgt: ⤽Het is van groot belang dat kinderen en ouders veilig op de fiets naar school kunnen. Daarom adviseren wij een tijdelijk parkeerverbod aan de zuidkant van het Veldbeemdgras bij de fietsbrug en het verklaren van De Overtoom tot voorrangsfietspad.⤝  ⚠️ Meld

 26. Vind het allemaal prima, maar die Gosse Klaas Miedema kan nooit namens alle dikke 50 bewoners praten. Heb hier uitvoerig beschreven hoe wij op de hoogte zijn gehouden (2x, 1e keer nadat het op weblog stond en 2ex voor of tegen dam: tuurlijk tegen getekend). Veder is het hartstikke goed dat die mevrouw en hij er op zijn gesprongen om voor hun belangen uit te komen. Waardeer ook dat ze er tijd en moeite in staken maar van een gezamenlijk standpunt is wat ons betreft geen spraken. Wel een goeie oplossing.


  ⚠️ Meld

 27. Dick: alle buurtbewoners die een handtekening hebben gezet en een e-mail adres hebben doorgegeven, zijn continu geïnformeerd. Bovendien heeft iedereen de gelegenheid gehad suggesties aan te leveren en mee te denken. Als je hebt getekend, heb je blijkbaar geen mailadres doorgegeven. Dan is het spijtig te horen dat je aangeeft van niets te weten.


  ⚠️ Meld

 28. Mooi opgelost door de gemeente
  @gkm; Vrees dat mijn mailadres dat niet goed is doorgekomen. Maar ik had het ook over de beginfase toen ik jullie problemen via dit onvolprezen weblog las. Begreep in eerste instantie dus niet waar men zich druk over maakte. Mijn buren wisten ook nergens van en vonden het ook wel goed, net als mijn vrouw dus. Echter toen dat belachelijke dam-alternatief kwam heb ik tuurlijk tegen-getekend. Niet wat weer gehoord verder. Tot de berichtgeving op dit log. Maar ik ga dit allemaal niet reconstrueren. Heb het idee dat ik sommige dingen al voor de 4e keer typ: ben 2x op de hoogte gehouden (weet niet eens wie je bent). 1e keer nadat het op weblog stond en 2e keer voor of tegen dam.
  Gister kreeg ik van sig (geweldige actie) alvast de gescande brief van de gemeente. Een nette brief, duidelijke situatietekening: geen enkel probleem zo bouwvergunning voor 3 jaar en de school voor 1,5 jaar.
  Zoals ik hier al schreef, hoop ik dat er niet ineens een hele vervelende bestemming voor dat pand komt dan, voor de laatste 1,5 jaar. Maar dat zal wel goed zitten. Terwijl ik de oplossing nog goed vind ook…..klaar zo wat mij betreft. Het zal allemaal wel, ben blij dat De Wendakker een plekkie heeft. En jij bent prima voor je belangen opgekomen.  ⚠️ Meld

 29. Of ik mijn mailadres wel of niet heb doorgegeven weet ik niet meer, maar dat doe ik eigenlijk altijd wel. Feit blijft dat voor het mailadres gevraagd werd ik de info van dit log heb gehaald.


  ⚠️ Meld

 30. Beste GKM: mooi voor jullie dat de problemen voor jullie van de baan zijn. Het had jullie echter gesierd wanneer jullie het laatste plan met open vizier ook even hadden overlegd met de overburen (ons dus) die nu het verkeer en de school voor de deur krijgen. Maar goed, dat had de gemeente eigenlijk ook moeten doen.


  ⚠️ Meld

 31. @ jf: Zit jij hier ook bij:

  De 52 bewoners van het Veldbeemdgras, Liesgras en Timoteegras, die zich hadden verenigd om bezwaar te maken tegen de extra kruising in het Veldbeemdgras en op De Overtoom, zijn akkoord gegaan met het gezamenlijke voorstel dat in samenwerking met de MR en directie van De Wendakker is uitgewerkt.

  O, jij zit vast in die apartementen?


  ⚠️ Meld

 32. Uit mijn eerste bericht:

  Na het eerste plan is het namelijk vanuit de gemeente helemaal stil gebleven richting de (meeste) bewoners aan de belvederelaan, terwijl het toch allemaal recht voor onze deur gaat gebeuren…

  Je laatste aanname is dus juist. 😉

  En nee, ons is niks gevraagd.


  ⚠️ Meld

 33. Ik ook.

  We zullen de gemeente in ieder geval laten weten dat de handelwijze wat ons betreft onjuist is, eventueel via formele weg, maar willen het proces ook niet al te zeer verstoren. Jammer dat het zo is gegaan.

  Laten we maar zeggen dat ik het geloof in een meedenkende gemeente begin kwijt te raken, na een kermis voor de deur zonder aankondiging richting ons (vorig jaar) en wegwerkzaamheden waarover de informatie pas komt als de borden er al ruim twee weken staan.  ⚠️ Meld

Reageer