Studenten Landstede aan de slag voor en met Stadkamer

Zwolle – Een krantje met daarin de activiteiten voor het amateurkunstfestival ‘Ik Toon’, rechtenvrije foto’s voor de beeldbank, een aftermovie van de Kindermuziekweek, een eetculturenfestival, eigen geschreven vakbladen, organisatie van evenementen en vele andere projecten. Landstede-studenten van de creatieve opleidingen zijn de samenwerking aangegaan met de Stadkamer en willen op die manier hun talenten aan de inwoners van Zwolle tonen. Een mooie kans voor zowel de studenten, als Stadkamer. 

‘Praktijkleren vinden we belangrijk’, zeggen docenten Rob Teitsma en Aurelia de Vries die het project samen met collega’s van de diverse opleidingen en Corina Staal van Stadkamer in de steigers hebben gezet. ‘Daarnaast willen we de studenten de gelegenheid bieden hun talenten aan een breder publiek te tonen en ermee naar buiten te treden. Binnen de schoolmuren gebeurt veel wat ook interessant is voor de inwoners van Zwolle. In de samenwerking met Stadkamer denken we die meerwaarde te kunnen creëren voor beide partijen.’ Teitsma en De Vries zijn blij de samenwerking samen vorm te kunnen geven, omdat in dit project veel lijnen samenkomen.  ‘Het gaat om samenwerken, om verantwoordelijkheid, om afspraken nakomen, om out-of-the-box denken, werken met een echte doelgroep en om verbreding van je horizon; dit sluit dan ook naadloos aan bij de waarden en principes van het onderwijs bij Landstede’.

Contextrijk leren
Vorig jaar is er al voorzichtig gestart met de samenwerking en werden er onder andere creatieve ‘lentekapsels’ geëxposeerd van de opleiding Haarverzorging. Ook werd er een kleine modeshow gegeven rondom het thema duurzaamheid vanuit de opleiding Fashion & Styling en organiseerde de horecaopleiding een heus eetculturenfestival. ‘Op deze manier kunnen we studenten als het ware een openbaar podium bieden’, beaamt Teitsma. ‘We hebben partijen bij elkaar gebracht die hier beide hun voordeel mee kunnen doen; Stadkamer krijgt een interessante input vanuit hun potentiële doelgroep en studenten doen zoveel mogelijk realistische praktijkervaring op. Dat contextrijk leren past goed bij de visie van Landstede en is ook nog eens ontzettend leuk’.

Opleidingoverstijgend
De komende tijd staan er diverse activiteiten op het programma. Zo was er begin april de Kindermuziekweek, waarvoor de studenten van de opleiding Fotografie de beeldregistratie verzorgen en waarvan de studenten van Audiovisuele Vormgeving een aftermovie zullen maken. Ook bij amateurkunstfestival ‘Ik Toon’ in mei zullen studenten hun steentje bijdragen. Zo zullen er vanuit de opleiding Mediaredactie teksten geschreven worden over de activiteiten tijdens het festival en deze teksten worden dan vervolgens in een mooi krantje vormgegeven door de studenten van Mediavormgeving. Een student van Mediamanagement stuurt de anderen aan, zodat deze student kan leren om diverse mediapartijen te managen. Op deze manier wordt er binnen het project ook vakoverstijgend gewerkt.

Win-win
Het is niet zo dat Stadkamer alleen de hulp van Landstede-studenten bij bepaalde projecten inroept. Omgekeerd worden ook vanuit Landstede verzoeken bij Stadkamer neergelegd om een mooie locatie te bieden voor de uitvoering van opdrachten. ‘Om die wisselwerking te stimuleren hebben onze docenten een rondleiding gehad bij Stadkamer en zijn de medewerkers van Stadkamer bij Landstede rondgeleid. Elkaars werkomgeving beter leren kennen bevordert de samenwerking en we zien nu dat dat zijn vruchten gaat afwerpen’, geeft De Vries aan.

‘Het project is ook heel mooi aangepakt: laagdrempelig en met een duidelijk belang voor beide partijen. Een samenwerking met een mbo-organistatie is op deze manier mijns inziens een echte win-winsituatie’, beaamt Corina Staal van Stadkamer. ‘We hebben hier ook nog twee studenten van Landstede Evenementenorganisatie en Mediaredactie als stagiaire rondlopen. Zij fungeren op dit moment als spil tussen Stadkamer en Landstede, wat de samenwerkingsdriehoek compleet maakt.’

Kijk voor meer informatie op: www.stadkamer.nl en www.landstedembo.nl

Artikel delen: