R.J.A.v.Doorn directeur Academie Zorg en Welzijn GH

Ruud J.A. van Doorn (50) is door het College van Bestuur van de Gereformeerde Hogeschool benoemd tot directeur van de Academie Zorg-Welzijn. Ruud gaat aan de slag per 1 april 2008. In de Academie Zorg-Welzijn zijn de opleidingen MWD, SPH en HBO-V ondergebracht.  Van Doorns opdracht is om de nieuwe Academie vorm te geven. Hij gaat werken aan een goede integratie van en samenwerking tussen de genoemde opleidingen en het onderzoek en de begeleiding/advisering voor en in de werkvelden van zorg en welzijn.

  

In zijn nieuwe functie is Ruud de vervanger van Henk Geertsema (opleidingsdirecteur MWD en SPH) en Gert Westrik (opleidingsdirecteur HBO-V). Geertsema blijft directeur van de theologische opleidingen van de GH. Hij zal zich daarnaast richten op onderzoek en het starten van nieuwe opleidingstrajecten. Westrik zal vanuit het aandachtsveld ‘spiritualiteit in de zorg’ specifieke activiteiten oppakken binnen opleiding, advisering en onderzoek.

 

Van Doorn heeft zin in zijn nieuwe rol: “De nieuwe Academie is toekomstgericht en gaat uit van een groeiende interactie tussen de werkvelden en de hogeschool.  Daarbij tref ik een duidelijke visie aan over de wijze waarop wij via opleiding, onderzoek en advies kunnen inspelen op vraagstukken die leven in het werkveld van zorg en welzijn. Er zijn al belangrijke stappen gezet. Ik noem alleen maar de recente opening van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van professor Roel Kuiper. Ook de opleidingen staan bekend om hun kwaliteit: dat kan alleen met goede professionals. Er loopt een aantal interessante adviestrajecten en er zijn plannen om, in afstemming met het werkveld, nieuwe lectoraten op te starten. Mijn rol zal zijn om alle professionals te faciliteren. Vanuit hun en mijn professionele ervaring in de sectoren zorg en welzijn gaan we eraan werken om de eigenheid en kwaliteit van de GH verder te verbinden en uit te bouwen. Dit doen we via ontwikkelingsgerichte relaties met het werkveld. Dat de GH in de opleidingsprogramma’s studenten de kans biedt om aan die ontwikkeling bij te dragen, is voor mij één van de redenen tot deze stap. Goed professioneel onderwijs wordt alleen maar belangrijker.”

Over zijn aanpak zegt Ruud het volgende: “Wat ik ga doen? Mij eerst oriënteren. En de relaties met het werkveld aanhalen, professionals en studenten spreken, ontwikkelingen en mogelijkheden identificeren en deze stap voor stap vertalen naar gerichte ontwikkelingen in opleidingen, onderzoek en advies. Waar studenten, professionals en werkveldinstellingen beter van worden.” Ruud van Doorn heeft na het Atheneum de opleiding tot A- en Z-verpleegkundige gevolgd. Vervolgens MO-A pedagogiek aan de Hogeschool Groningen, de opleiding Management voor non-profitorganisaties bij IBW en de doctoraalopleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap Management en Beleid aan de Universiteit van Nijmegen.

 In verschillende functies en op diverse niveaus heeft Ruud uitgebreide ervaring opgebouwd in de sectoren welzijn en zorg. Zo heeft hij als verpleegkundige gewerkt, was hij paviljoenhoofd in de gehandicaptenzorg, hoofd kinder-gezinsvervangend tehuis, directeur bij St. Philadelphia Tehuizen Zuid-Holland en later -direct ressorterend onder de Raad van Bestuur van de St. Philadelphia Zorg- actief als troubleshooter. Ook was hij algemeen directeur van Zorgcentrum Rehoboth en de Protestants Christelijke Zorgalliantie en heeft hij ervaring als interim-directeur. Van Doorn adviseert met een eigen BV in de opzet van enkele vastgoedprojecten, in combinatie met private (ouderen)zorg. Lopende projecten en verplichtingen die onder deze BV vallen, zullen worden geborgd. Nieuwe activiteiten wil Van Doorn juist bij de GH oppakken.

Ruud van Doorn is getrouwd. Hij woont in Zwolle en is lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Naast zijn werk is hij al vele jaren teamleider van Zomerkampen in zijn eigen kerkelijke gemeente. Met zijn vrouw was hij gezinshuisouder voor de Driehoek en SGJ. Daarnaast is hij als bestuurslid van de oudervereniging Philadelphia al ruim 10 jaar betrokken bij de ontwikkeling van de nodige ouderinitiatieven inzake kleinschalige woonvoorzieningen.

 

 

Artikel delen:

Reageer