Informatieavond voortgang Kamperpoort

De informatiebijeenkomst in de oude brandweerkazerne aan de Harm Smeengekade over de voortgang in de Kamperpoort kende een uitstekende opkomst. Bewoners en geïnteresseerden, werden donderdagavond 27 maart door de betrokken wethouder Martin Knol en een aantal partijen die de projecten gaan uitvoeren, breed geïnformeerd. Tevens was wethouder Eric Dannenberg aanwezig voor het beantwoorden van vragen na afloop van de bijeenkomst.

In de Kamperpoort zelf, zijn al duidelijke sporen te zien van het herstructureringplan. Het wordt een wijk voor verschillende bevolkingsgroepen, met vele woningen in allerlei soorten, maten en prijzen. Het oude karakter van de wijk zal zoveel als mogelijk worden gerespecteerd.

Samen met de bewoners en organisaties heeft de gemeente voor de komende periode extra maatregelen opgesteld om de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk op peil te houden. De maatregelen zijn vooral gericht op bewonersactiviteiten in de recreatieve sfeer, extra jongerenwerk en de onderlinge sociale contacten in de huidige Kamperpoort. De aandacht gaat ook uit naar bewoners die nu tijdelijk buiten de wijk wonen. Voor deze groep zijn er extra mogelijkheden gericht op ontmoeting en ondersteuning.

De gemeente is verder samen met de betrokkenen bezig een programma voor de sociale component op te stellen voor de langere termijn, met als uitgangspunt een brede en integrale benadering. De gemeente en de verschillende private partijen die de projecten gaan uitvoeren, gaven een overzicht van de laatste stand van zaken van de deelprojecten, het sociale programma, de aanpak van de herinrichting van het openbaar gebied, de Fenix locatie, de participatie van de Vogeltjesbuurt, het ‘beeld van de nieuwe Kamperpoort’ en de rol van de Raad van Toezicht Kamperpoort.

Deze Raad van Toezicht was voorheen de Stichting Kamperpoorters. Van de stichting zijn een aantal bestuurders afgetreden en zij gaat verder als Raad van Toezicht Kamperpoort. De raad wil accenten verleggen naar participatie/inspraak op straatniveau.

 

Artikel delen:

Reageer