SOOZ en D66 Zwolle organiseren onderwijs-debat

Op maandag 14 april 20:00 uur organiseren SOOZ (Studenten Overleg Orgaan Zwolle) en D66 afdeling Zwolle het debat: “Over Onderwijs Gesproken”. Dit vindt plaats in Studentencafé Het Vliegende Paard.

Prominenten Lisa Westerveld (voorzitter LSVb), Harry Frantzen (Directeur School of Education, Windesheim) en Boris van der Ham (Tweede Kamerlid D66 en lid commissie Dijsselbloem), gaan met elkaar in debat over de bevindingen van het recentelijk verschenen rapport ‘Tijd voor onderwijs’. Na korte statements van de drie panelleden krijgt het publiek de kans zich te mengen in de discussie en stellingen in te brengen. De presentatie zal in handen liggen van Henk Jan Karsten. Om 22.00 uur zal het debat afgelopen zijn. Daarna is er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje.

Recentelijk verscheen het rapport ‘Tijd voor onderwijs’. Commissie Dijsselbloem kwam met de conclusie dat de overheid haar kerntaak, het zeker stellen van deugdelijk onderwijs, de afgelopen jaren ernstig heeft verwaarloosd.

Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) is de belangenbehartiger van de Zwolse studenten. Zij is officieel gesprekspartner van onder meer de gemeente Zwolle, de Zwolse hogescholen en de lokale woningcorporaties. Alle grote Zwolse studentenverenigingen, studentensportverenigingen en culturele studentenorganisaties zijn aangesloten bij SOOZ. Ook de studentgeledingen van de medezeggenschapsraden van Hogeschool Windesheim en de Katholieke Pabo zijn lid van SOOZ.

Vorig jaar trad SOOZ toe als lid van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Dit jaar viert SOOZ haar eerste lustrum onder het motto: ‘I love Zwolle, studentenstad’.

D66 kent vijf richtwijzers voor een progressieve sociaal-liberale visie:

″           vertrouw op de eigen kracht van mensen
″           denk en handel internationaal
″           beloon prestatie en deel de welvaart
″           streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
″           koester de grondrechten en gedeelde waarden

Artikel delen:

Reageer