Zwolle wint “Ei van Columbus”

‘De visie op de ondergrond van Zwolle’ is de winnaar in de categorie maatschappelijke initiatieven van het Ei van Columbus. Deze tweejaarlijkse landelijke prijsvraag, uitgeschreven door zeven ministeries: VROM, EZ, LNV, OCW, BZ, VenW en VWS, zoekt naar vernieuwende, duurzame initiatieven. De vakjury had in totaal 16 nominaties uitgedeeld in vijf categorieën. Op 27 maart 2008 werd uit iedere categorie een winnaar verkozen, die een prijs kreeg van 12.500 euro. Verantwoordelijk wethouder Van Dooremolen is uitermate trots op het behaalde resultaat met dit unieke project.

De jury was lovend over ‘De ontdekking van de ondergrond’, de visie van de gemeente Zwolle: ‘De jury is onder de indruk van de samenwerking tussen alle partijen en de integrale aanpak van Visie op de Ondergrond. Deze strekken tot voorbeeld voor andere maatschappelijke projecten. Ook de wijze waarop deskundigheid uit burgers gehaald is, verdient waardering. Een waar ‘maatschappelijk’ initiatief.’ Daarnaast zegt de jury overtuigd te zijn van de duurzaamheidswinst die met dit initiatief bereikt kan worden.

De Zwolse visie stelt dat de ondergrond veel meer dan nu een plaats moet krijgen bij de ontwikkeling van de stad. Daarmee wordt het economisch aantrekkelijk om duurzame keuzes te maken: aansluiting op een koude-warmteopslag levert 150 miljoen euro besparing op de energierekening op in 25 jaar voor burgers en bedrijven. Een ander voorbeeld is het combineren van sanering van vervuilde grond en verwarming of koeling van gebouwen via dezelfde installatie. Dat brengt tevens de CO2-uitstoot omlaag, vervuilde grond wordt schoner en dat alles belast het milieu minder. De claim uit de visie is dan ook dat het bedrijven en consumenten kan verleiden tot duurzaam gedrag. 

Verbluffende resultaten zijn:
1. CO2-reductie van 17 procent
2. Kostenverlaging van 75 procent voor de bodemsaneringsoperatie (ruim 100 miljoen euro in 25 jaar)
3. Genereren van financiële middelen voor de ontwikkeling van het landelijk gebied                                                                                                          4. Duurzaam waterbeheer: droge voeten en tegelijkertijd het voorkomen van verdroging
5. Schone drinkwatervoorraad voor de generaties na ons
6. Aantrekkelijk aanbod van warmte, koude en water voor bedrijven en huishoudens (150 miljoen euro besparing op de energierekening van burgers en bedrijven in 25 jaar)

In het Gemeentelijk informatiecentrum, Grote Kerkplein 15, kunnen belangstellenden de voorlichtingsfilm ‘De ontdekking van de ondergrond van Zwolle’ bekijken. In de film wordt uit de doeken gedaan wat de visie inhoudt, en hoe het werkt en leidt tot meer duurzaamheid. Meer over het Ei van Columbus vindt u op  www.ei-van-columbus.nl

Artikel delen:

Reageer