€ 274.000,- voor ´Sociale Cohesie Kamperpoort´

De informatiebijeenkomst over de voortgang in de Kamperpoort kende een goede opkomst. Bewoners en geïnteresseerden, zijn donderdagavond 27 maart 2008 door de wethouders Martin Knol en Erik Dannenberg en een aantal partijen dat de projecten gaan uitvoeren, geïnformeerd met als hoogtepunt de sociale peiler.

In de Kamperpoort zijn al duidelijke sporen te zien van de wijkvernieuwing. Het wordt een wijk voor verschillende bevolkingsgroepen, met vele woningen in allerlei soorten, maten en prijzen. Het oude karakter van de wijk zal zoveel als mogelijk worden gerespecteerd. Het college heeft een plan met maatregelen opgesteld, dat gericht is op de sociale samenhang en leefbaarheid in de Kamperpoort voor de komende jaren tot en met 2010: de sociale peiler.

In deze jaren is de wijkvernieuwing van Kamperpoort in volle gang. Dat legt een groot beslag op het dagelijkse leven van de bewoners. De gemeente heeft samen met bewoners en organisaties extra maatregelen opgesteld om de leefbaarheid en sociale samenhang, die zo kenmerkend is voor deze wijk, op peil te houden.

Ontmoeten en ondersteunen

Verantwoordelijk wethouder Martin Knol: ‘De maatregelen zijn gericht op ontmoeting en ondersteuning. De sfeer waar bewoners van de Kamperpoort zo aan hechten, maar ook de grote saamhorigheid willen we behouden.Tijdens zo’n ingrijpende verandering als een wijkvernieuwing is echter het risico van vervreemding aanwezig.’ 

Voorop staat dat het huidige peil van voorzieningen, ook tijdens de wijkvernieuwing blijft, zoals het buurthuis, speelvoorzieningen, de peuterspeelzaal, de jeugdsoos en het restaurant. De extra maatregelen zijn vooral gericht op bewonersactiviteiten in de recreatieve sfeer, jongerenwerk en de onderlinge sociale contacten in de huidige Kamperpoort. Daarvoor wordt aanvullende subsidie beschikbaar gesteld aan de wijkorganisatie.

Veel sociale activiteiten worden door vrijwilligers gedaan. De komende jaren verhuizen veel vrijwilligers tijdelijk buiten de wijk waarmee het risico bestaat dat er te weinig vrijwilligers zijn om de activiteiten door te laten gaan. Het plan voorziet in het op peil houden van het aantal vrijwilligers. Knol: ‘De inzet van instellingen als Travers, de Kern, politie, de woningcorporaties en natuurlijk de bewoners is hierbij onmisbaar. Het plan is een echt ‘Samen-maken-we-de-stad’ plan.’

Bewoners buiten de wijk

De aandacht in het plan gaat ook uit naar bewoners die tijdelijk buiten de wijk wonen. Zo krijgen deze bewoners de wijkkrant tijdelijk thuisgestuurd om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en activiteiten in de wijk.

Onder de huidige bewoners is het sociale vangnet heel sterk. Door het wegvallen van dat vangnet en de burenhulp, worden deze bewoners ondersteund bij het onderhouden van contacten met de wijkbewoners en wordt er extra ingezet op huisbezoeken voor gezinnen met problemen.

Aanleiding

Directe aanleiding voor het opstellen van de maatregelen was het moment, medio 2007, waarop duidelijk werd dat een aantal gezinnen in de Vogeltjesbuurt tijdelijk buiten de wijk moest gaan wonen. Bewoners gaven tevens aan dat zij vonden dat in de wijkvernieuwing van Kamperpoort te weinig aandacht is geweest voor de sociale kant.

In het kader van de vaststelling van het Stedenbouwkundig Ontwikkelingsperspectief voor de Kamperpoort heeft de gemeenteraad op 7 mei 2007 een motie aangenomen met als titel ´Sociale Cohesie Kamperpoort´.

Artikel delen:

Reageer