Vragen over financiële consequentie bankenlocatie

De SP heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de financiële consequenties bij het behoud van de bankenlocatie in de Binnenstad. Na jaren is nog steeds niet duidelijk wat exact de financiële gevolgen zijn bij het behoud van de Bankenlocatie. Navraag bij de gemeente geeft alleen maar meer onduidelijkheid.

SP-raadslid Edwin Koster: ‘Er is nog steeds onduidelijkheid over de financiële gevolgen van het behoud van de panden. Bij ambtelijke navraag wordt de SP verwezen naar beantwoording van schriftelijke vragen en naar een notulen van een commissievergadering. Deze geven echter geen duidelijk beeld van de financiële consequenties. Het lijkt erop dat de gemeente niet van plan is om deze gegevens aan de gemeenteraad beschikbaar te stellen. Er wordt slechts gesproken in termen als ‘kosten die fors oplopen’.

In februari 2008 werd er in de pers nog bericht over ‘de strijd om gelijk’. De gemeenten en DHL zijn met de stichtingen Levende Stadsgeschiedenis en Bankgebouw Van Straaten in discussie  over het aangetekende bezwaar van beide stichtingen. Volgens de gemeente staan de financiële consequenties het behoud van de panden in de weg.

==================

 

Op 22 februari 2008 verscheen in de Stentor een artikel onder de titel Melkmarktgevels: strijd om gelijk” De in het artikel genoemde argumenten, met name de financiële consequentie was voor de fractie van SP aanleiding om ambtelijk navraag te doen naar de omvang hiervan.

In de beantwoording wordt verwezen naar een raadsbrief en commissiebehandeling van 14 mei 2007 .

Een citaat uit het antwoord: “In deze raadsbrief is ook aangegeven wat de financiële gevolgen zijn van het behoud van de panden, dit mede naar aanleiding van artikel 44 vragen die onder andere door u zijn ingediend.

Echter uit de eveneens opgevraagde notulen van de commissievergadering en de beantwoording van de schriftelijke vragen wordt niet duidelijk wat de financiële consequentie is, terwijl hier nadrukkelijk om is verzocht.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Waarom verwijst de wethouder bij beantwoording van de reeds eerder gestelde vraag naar stukken waarin geen antwoord gegeven wordt?
  2. Hoe groot is de financiële consequentie als de panden aan de Melkmarkt behouden blijven?

 

Namens de SP-fractie

Edwin Koster

Artikel delen:

Reageer