VVD stelt vragen over toekomstvisie gasloze Tippe

VVD stelt vragen over toekomstvisie gasloze Tippe

Zwolle – Nieuwsuur toonde zaterdagavond 2 juni een opzienbarende reportage over de aanleg van een warmtenet in de wijk Nijmegen-Noord . De gemeente ging al ruim voor het Klimaatakkoord aan de slag en opende in ‘15 het warmtenet.

Nu, vier jaar later uiten bewoners hun zorgen over torenhoge energierekeningen en de monopolypositie van energieleverancier Nuon. De Rekenkamer Nijmegen schreef een rapport over de totstandkoming van het warmtenet in Nijmegen-Noord, met vernietigende conclusies: ‘inconsistent, niet transparant, en daardoor onnavolgbaar en niet controleerbaar’ .

In Zwolle heeft het College grote ambities op het gebied van de energietransitie. In het voorstel ‘Koers voor de ontwikkeling van De Tippe inclusief versnelling woningbouwproductie Stadshagen’ schrijft het College: “Zwolle heeft de ambitie om mee te doen in de kopgroep van steden als het gaat om klimaatadaptie en duurzaamheid”. Met de versnelde ontwikkeling van De Tippe lijkt het College ook te denken aan de aanleg van een gasloze wijk.

De VVD ondersteunt de ambities op het terrein van de energietransitie. Energieverduurzaming draagt niet alleen bij aan een schoner milieu, maar wat de VVD betreft ook aan lagere energierekeningen. Draagvlak voor deze transitie onder onze inwoners ontstaat alleen mee als zij dat ook gaan voelen in de portemonnee. De VVD wil niet dat Zwolle dezelfde fouten gaat maken als Nijmegen. Daarom stelt de VVD de volgende vragen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van de Nieuwsuur-reportage: ‘Kritiek op aanleg warmtenet in Nijmegen is les voor andere gemeenten’, d.d. 1 jun. ’19;
  2. Heeft het college voornemens om de ontwikkeling van De Tippe gasloos vorm te geven;
  3. Vindt het college net als de leden van de VVD-fractie dat de wijze waarop Nijmegen heeft gewerkt aan de totstandkoming van een warmtenet, absoluut geen voorbeeld is voor de wijze waarop het collge de energietransitie in Zwolle willen vormgeven;
  4. Is het college het met de VVD fractie eens dat deze onzorgvuldige besluitvorming het draagvlak onder de belangrijke energietransitie doet afnemen bij inwoners;
  5. Deelt het college de ambitie van de VVD-fractie dat naast de verlaging van het energieverbruik met de aanleg van een gasloze Tippe, ook de energierekening voor de aanstaande bewoners omlaag zou moeten gaan (ten opzichte van gebruik van fossiele energie);
Artikel delen: