Vuurwerk in Zwolle: plezier of overlast?

Zwolle – Veel inwoners van Zwolle vieren de jaarwisseling met het afsteken van vuurwerk. Deze traditie, waaraan veel Zwollenaren plezier beleven, levert ook elk jaar klachten op. Maandagavond werd daarover in de gemeenteraad gediscussieerd. Eind vorig jaar stelden GroenLinks, ChristenUnie en D66 voor vuurwerkvrije zones in Zwolle in te voeren. In hun verkiezingsprogramma hadden ook de PvdA en CDA al aangegeven voorstander te zijn van vuurwerkvrije zones. VVD, SP en Swollwacht waren vorig jaar tegen het instellen van vuurwerkvrije zones door de gemeente.

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders een opinienota over vuurwerkoverlast naar de gemeenteraad gestuurd, maar spreekt zich niet duidelijk uit over het al dan niet invoeren van vrijwillige of verplichte vuurwerkvrije zones eventueel in combinatie met een centrale vuurwerkshow. Bij verplichte zones wordt dan gedacht aan verzorgingshuizen voor ouderen, ziekenhuizen, dierenweides, natuurgebieden e.d. Het college laat het aan de gemeenteraad over een voorkeur uit te spreken. Wel geeft het aan dat het invoeren daarvan extra kosten met zich meebrengt voor de gemeente. Elke variant heeft voor- en nadelen. De meeste overlast wordt ervaren door het vuurwerk dat  voorafgaand aan de toegestane afsteektijd wordt afgestoken. Er mag pas op 31 december vanaf 18.00 uur geknald worden. 

Maandagavond waren de meningen binnen de coalitie verdeeld. GroenLinks kiest tijdens “het meest onveilige feest in het jaar” voor vuurwerkvrije zones in combinatie met een centrale vuurwerkshow en is daarmee de enige die hiervoor kiest. Aan de andere kant wil de VVD geen verdere regelgeving: “De wet is duidelijk over vuurwerkgebruik. Het aanpakken van overlast is een handhavingsprobleem.” Ook Swollwacht wil geen nieuwe regels toevoegen als je die niet kunt handhaven, maar voelt veel meer voor burgers bewust te maken en een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid bij het afsteken van vuurwerk. Coalitiepartij ChristenUnie wil met name dat de gemeente het gesprek met de stad aangaat over verplichte en vrijwillige vuurwerkvrije zones.

Ook de oppositiepartijen verschillen van mening, waarbij met name de PvdA middels “een integraal vuurwerkoverlast beleid” op termijn toe wil werken naar een vuurwerkverbod. D66 en CDA zitten meer op de lijn van de ChristenUnie, waardoor zich een meerderheid aftekende voor het instellen van al dan niet verplichte vuurwerkvrije zones in overleg met wijkbewoners en andere deskundigen. Een centrale vuurwerkshow kan niet rekenen op veel bijval, omdat hierdoor de overlast naar verwachting niet minder wordt, maar de gemeente wel geld zal kosten en meer politie-inzet zal vragen. Volgens de SP lossen vuurwerkvrije zones en vuurwerkshows het overlastprobleem niet op, maar is het een kwestie van voorlichting en handhaving.

Burgemeester Henk Jan Meijer, eerstverantwoordelijke voor het vuurwerkbeleid, zegde toe dat er “voor de herfstvakantie” een verdere uitwerking van het vuurwerkbeleid naar de gemeenteraad komt. Hij pleit wel voor een stapsgewijze aanpak bij het invoeren van vuurwerkvrije zones en tempert te hoge verwachtingen, ook al omdat de handhavingscapaciteit beperkt is. Wel verwacht hij dat de komende jaren door landelijk beleid het vuurwerkgebruik verder teruggedrongen zal worden.

Artikel delen: