Debat ‘Touwtrekken om de maatschappelijke stages’

Sinds 2006 is burgerschapsvorming een wettelijke verplichting binnen het onderwijs, waarvan de maatschappelijke stage een vorm is. In 72 uur moeten leerlingen kennis maken met de maatschappij. Dat levert meer leerervaring op. Daarmee krijgen scholen er opnieuw een taak van jewelste bij.

Hoe organiseren scholen die stages? Bij welke organisaties kunnen leerlingen terecht? Naast praktische vragen leveren de stages ook onderwijsinhoudelijke vragen op. Welke stage levert een bijdrage aan burgerschapsvorming? Wie begeleidt de leerling? Op woensdagavond 9 april vindt over dit onderwerp een debat plaats tijdens Peper en Zout: smaakmakende gesprekken in Zwolle, in café The Livingroom in Zwolle, om 20.00 uur.

In het kader van burgerschapsvorming is bij de scholen voor voortgezet onderwijs de taak neergelegd leerlingen 72 uur een maatschappelijke stage te laten lopen. ‘Je bij de samenleving betrokken voelen is een eerste voorwaarde om burger te zijn. Die betrokkenheid kun je beter ontwikkelen als je ervaart dat je erbij mag horen. Betrokkenheid wordt gestimuleerd als de activiteit als zinvol wordt ervaren’, aldus dr. Yvonne Leeman. Gaan leerlingen zich ‘meer burger’, betrokken én mede verantwoordelijk voelen voor de samenleving als ze een maatschappelijke stage hebben gelopen? Vermoedelijk wel maar het heeft nogal wat voeten in de aarde.

Naast praktische en inhoudelijke vragen, speelt ook de verdeling van financiële middelen een rol. Tussen OCW, VWS en de VNG is een convenant ondertekend over de inzet van geld. Basis van het convenant is dat gemeenten geld krijgen om een makelaarsfunctie op te zetten met drie taken. De derde taak is: ‘het bevorderen, dat de maatschappelijke stagiair van nu de vrijwilliger van de toekomst wordt’.

Inmiddels zijn OCW, VNG, VWS, gemeenten, vrijwilligersorganisaties, scholen, particuliere stage makelaars druk doen de maatschappelijke stages voor de leerling te organiseren. Het getouwtrek om de maatschappelijke stage is in volle gang.

Inleiders en debaters zijn dr.Yvonne Leeman, lector Pedagogische Opdracht van het Onderwijs bij Windesheim, Liesbeth Rischen, leraar en projectleider maatschappelijke stages bij Thorbecke Scholengemeenschap. Maaike Frijling, Consulent Steunpunt Vrijwilligerswerk van de Vrijwilligerscentrale Zwolle, Ria Botter van Isala Klinieken en Marion Vos van het Bevrijdingsfestival. Gespreksleider is Mirjam Stroetinga.

Peper en Zout: Smaakmakende gesprekken vindt plaats op woensdagavond 9 april in café The Livingroom, Gasthuisplein in Zwolle. De avond begint om 20.00 uur, toegang is gratis en iedereen is welkom. Peper en Zout is een initiatief van de lectoren van Windesheim en VU podium bij Windesheim.

Artikel delen:

Reageer