Zwolse ring snel weer vrij na ongeluk

Zwolle gaat per dinsdag 1 april 2008 ‘Incident Management’ (IM) invoeren op de Zwolse ring. Bij IM wordt de weg na een incident zo snel mogelijk voor het verkeer vrijgemaakt. Wethouder Verkeer Janco Cnossen: “Zwolle vindt het belangrijk dat de doorstroming van het verkeer op het Zwolse hoofdwegennet na een ongeluk zo snel mogelijk weer op gang komt. Dat is in de eerste plaats veiliger omdat je vervolgongelukken in de file voorkomt. En ten tweede beperk je de kosten die bijvoorbeeld bedrijven hebben door oponthoud door files.’

De toepassing van IM is niet nieuw voor Zwolle. De gemeente heeft het de afgelopen periode toegepast bij omleidingsroutes en op de ringwegen tijdens de werkzaamheden aan de tunnel IJsselallee, de rijksweg A28 en provinciale weg N50. De ervaringen zijn positief. Per 1 april 2008 wordt op de Zwolse ring slechts de werkwijze van IM toegepast bij incidenten. De Zwolse ring bestaat uit de Hasselterweg, Voorsterweg, Blaloweg, IJsselallee, Oldeneelallee, Heinoseweg, Ceintuurbaan en Zwartewaterallee.

Incident Management (IM)

Bij IM wordt de weg na een incident zo snel mogelijk voor het verkeer vrijgemaakt. Door goede werkafspraken en procedures met alle betrokkenen zoals politie en brandweer wordt de totale afhandeltijd van een incident beperkt en de duur van een file bekort. IM draagt zo bij aan de veiligheid van de direct betrokkenen, hulpverleners en het overige verkeer. Verder neemt door een verkorte duur en lengte van een file de kans op vervolgongevallen in de file af.

Overeenkomst met provincie Overijssel

Rijkswaterstaat heeft al enige jaren goede ervaring met de werkwijze van IM. De provincie Overijssel en de Regio Twente hebben gezamenlijk het initiatief genomen om IM ook in te voeren op het provinciale hoofdwegennet. Aangezien de Zwolse ring een belangrijke schakel vormt in het provinciale hoofdwegennet en omdat de gemeente Zwolle groot belang hecht aan de verkeersveiligheid, neemt de gemeente Zwolle ook deel aan dit initiatief. Zwolle sluit een overeenkomst met de provincie Overijssel voor de duur van drie jaar.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Dit lijkt mij ook

    Zwolle vindt het belangrijk dat de doorstroming van het verkeer op het Zwolse hoofdwegennet na een ongeluk zo snel mogelijk weer op gang komt.

    . Maar schijnbaar duurt het tot nu toe nog (veel) te lang.


    Maak melding

Reageer