Wethouder Klaas Sloots
Wethouder Klaas Sloots

Gemeente Zwolle heeft hoge ambities, maar beperkte financiële ruimte

Zwolle – Het college van Burgemeester & Wethouders had donderdagmiddag de pers uitgenodigd voor een toelichting op de plannen voor de komende vier jaar. Zwolle wil na Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven de vierde economische topregio van Nederland worden en doorgroeien naar 140.000 inwoners. Het eens zo rustige provinciestadje moet over tien jaar stedelijker, diverser en bruisender zijn geworden. Wel moet de stad sociaal blijven met de huidige menselijke maat.  Zwollenaren waarderen hun stad met rapportcijfer 8.

Burgemeester Henk Jan Meijer lichtte toe dat Zwolle duurzamer wil worden en daarom grote plannen heeft op het gebied van de energietransitie, een klimaatbestendige stad en de transitie naar een circulaire economie. Ambities die gevolgen zullen hebben voor alle Zwollenaren. De krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om meer gekwalificeerd personeel, terwijl er tegelijkertijd inwoners zijn die moeilijk een baan kunnen vinden en van een uitkering afhankelijk zijn. Via de zogenoemde Human Capital Agenda wil de gemeente dit aanpakken. Tegelijkertijd zijn de uitgaven in het sociaal domein onverwacht opgelopen en is al eerder afgesproken hervormingen door te voeren om de kosten beheersbaar te houden. Met name op jeugdhulp en de WMO-voorzieningen en -ondersteuning zal bespaard moeten gaan worden. Op de WMO moet in 2019 al 1,5 mln worden bespaard oplopend tot 4,3 mln in 2024 . Voor de jeugd bedraagt de bezuiniging dit jaar 0,4 mln, maar in 2024 4,7 mln. Verantwoordelijk wethouder Michiel van Willigen wil dit tekort opvangen door te investeren in meer preventieve jeugdzorg, eerstelijnsopvang door sociaal wijkteams en naar een effectievere en meer ambulante jeugdhulp. Voor een aantal Zwolse instellingen zal de subsidie niet verhoogd worden met het inflatiepercentage van 2,6%.

Wethouder financiën Klaas Sloots benadrukte dat de begroting in balans is. “We hebben aan drie knoppen gedraaid: onze ambities, inkomsten en besparingen,” wat volgens hem geleid heeft tot een degelijke begroting. Sloots erkende dat er voor de gemeente grote onzekerheden zijn. Hoewel op dit moment nog niet bekend, zal de landelijke herverdeling van rijksgelden voor de gemeente Zwolle naar verwachting fors nadelig uitvallen, wat de druk op de uitgaven zal opvoeren. Pijnlijke keuzes zijn niet uit te sluiten.

De gemeente kiest ervoor de lasten voor burgers beperkt te verhogen met een kleine 1,5 mln. De parkeertarieven en toeristenbelasting zullen stijgen evenals de precariobelasting (op winkeluitstallingen en terrassen) en begraafplaatsrechten. De OZB wordt niet verhoogd.

Gelukkig zijn er wel eenmalige meevallers van bijna 14 mln door onder andere grondverkopen voor woningbouw. Daarmee heeft het college voor de komende jaren enige speelruimte. De grootste bezuinigingen en besparingen in het sociaal domein (jeugdzorg en WMO) moeten plaatsvinden in 2023 en daarmee lijkt het college voor een deel over haar graf heen te regeren, want na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zal er een nieuw college aantreden. Wethouder Sloots pareerde dit beeld: “In 2023 is er structureel 2,9 mln ruimte voor de nieuwe club. Voor risico’s en tegenvallers hebben wij bijna 27 mln op onze bankrekening staan.” Burgemeester Meijer vatte dat samen met: “We geven niet meer uit dan noodzakelijk.”

Artikel delen: