Culturenfestival op OBS de Springplank - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Culturenfestival op OBS de Springplank

Zwolle – Zoveel mogelijk stempels van landen verzamelen in je paspoort door wat te leren of proeven bij één van de 29 kraampjes. Donderdag 6 juni 2019 werd er een ‘Culturenfestival’ georganiseerd door de leerlingen van basisschool de Springplank in Zwolle. Hiermee werd het schoolbrede project omtrent culturen afgesloten. Van week 19 t/m 23 stond de culturele diversiteit centraal bij OBS de Springplank in Zwolle. 

Het doel van het project was dat de leerlingen hun eigen land en cultuur presenteren en leren zich in te leven in andere culturen. Op basisschool de Springplank zijn bijna dertig verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd en daar is de school trots op. Dit was zichtbaar tijdens het culturenfestival, waarbij familie en vrienden in grote getalen aanwezig waren. Het was een feestelijke afsluiting met prachtige presentaties van alle leerlingen van de Springplank. De voorbereiding van deze dag lag volledig in handen van de leerlingen, die daarvoor de fasen van het ondernemend leren hebben doorlopen. 

Het ‘Ondernemend Leren’ is een werkwijze die sinds vorig jaar op de Springplank is ingevoerd. Het is een actieve vorm van leren, waarbij de leerlingen worden uitgedaagd hun eigen talenten te ontwikkelen. Hiermee wordt het nemen van initiatieven en het samenwerken gestimuleerd. De cyclus van het ondernemend leren bestaat uit de 5 D’s: Dromen, Denken, Durven & Doen en Delen. Ze beginnen bij dromen over wat ze graag zouden willen leren of doen. Vanuit deze droom wordt er nagedacht over het realiseren ervan. Zo wordt er een planning gemaakt, materialen verzameld en contact gelegd met de buitenwereld. Leerlingen van groep 1 t/m 8 leerden hoe ze een telefoongesprek moeten voeren en hebben op deze manier ouders en bedrijven uit de buurt benaderd om hulp te vragen bij de voorbereidingen.

Foto's 2
Culturenfestival op OBS de Springplank - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: